KapitalIndeks

Norges 400 rikeste

Dette er en kort beskrivelse som kan overstyre beskrivelsen i listene

Fordeling på alder

0-20 år
0%
21-30 år
1%
31-40 år
2%
41-50 år
7%
51-60 år
26%
61-70 år
33%
71-80 år
24%
81-90 år
6%
> 91 år
1%

Fordeling på sektor

Shipping
10%
Eiendom
28%
Handel
16%
Finans
20%
Industri
13%
Olje og energi
4%
Hotell/Reiseliv
3%
Sjømat
6%
Investering
0%
Reiseliv/hotell
0%

Nøkkeltall

Yngst

202
Bettina Burud
800 mill 23 år

Størst økning i formue


- Ny

Størst nedgang i formue


- Ny

Nøkkeltall

705 mrd
Sammenlagt formue
2,24 mrd
Gjennomsnittlig
Oslo
Rikeste region

Hel eller delvis gjengivelse av listen krever godkjenning

Kapital leses av Norges mest innflytelsesrike ledere, gründere og talenter.

Bli abonnent fra kr. 169,- pr. måned.

Bli abonnent Logg inn