Rannfrid Rasmussen
Medeier Rasmussengruppen
Foto: NTB scanpix
Født1935
BostedKristiansand
UtdannelseCand. Scient. Matematikk fra UiO og siviløkonom fra European Business School
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: NTB scanpix
Nr 43
-8 Plassendring
Se hele listen >
5,25
mrd formue 2020
-12,50 %
Informasjon
Født1935
BostedKristiansand
UtdannelseCand. Scient. Matematikk fra UiO og siviløkonom fra European Business School
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Rasmussen-familien legger bak seg et år der vi anslår at formuen samlet har falt med omlag en milliard kroner. Rasmussengruppen har tunge investeringer i både eiendom og verdipapirer, samt i seismikkselskapet Shearwater Geoservices. 

Sistnevnte har påført gruppen det mest sviende tapet, dels som et resultat av oljeprisfall og coronakrisen. Tidligere styreleder Einar Rasmussen har overført alle aksjer og styreverv til øvrig familie. Einars søster Rannfrid er nå største eier og tilordnes 34 prosent.

Bakgrunn

Rannfrid Rasmussen, født 30. januar 1935 i Kristiansand, er norsk lektor i matematikk. Hun har en bred akademisk bakgrunn, og som ung studerte hun språk både i England og Frankrike, så vel som på mellomfagsnivå senere her i Norge. På slutten av 80-tallet ble hun cand. scient. i matematikk ved Universitetet i Oslo.

85-åringen eier alle aksjene i investeringsselskapet Rannfrid Rasmussen Investment, som ved utgangen av 2019 sto oppført med en bokført egenkapital på 765 millioner kroner. Gjennom selskapet sitt og private aksjer er hun hovedaksjonær i Rasmussengruppen.

Rasmussengruppen ble etablert i 1936 av Einar Rasmussen senior. Dette ble den første skipseiende delen av selskapet, som bygget seg opp en betydelig virksomhet innen internasjonal skipsfart etter andre verdenskrig. Selskapet satset på tradisjonell tank- og bulkskipsfart, i tillegg til utvikling av nisjeprodukter som blant annet bøyelastere og bolig- og serviceplattformer. På det meste hadde gruppen en flåte på 20 enheter.

Rundt 2000-tallet endret gruppen strategi og satte fokuset på finansielle investeringer, eiendom og shipping/offshore. Gruppen sitter på større eierandeler i en rekke selskaper, børsnoterte som ikke-børsnoterte, og som spenner bredt over flere bransjer – både i Norge og internasjonalt. Store millionverdier er knyttet til investeringene i det børsnoterte gjeldsporteføljeselskapet B2Holding og i eiendomsselskapet Avantor. 

Rasmussengruppen er også største eier i seismikkselskapet Shearwater Geoservices, samt storaksjonær i mobilselskapet ICE, Kolonial.no og kreftvaksineselskapet Vaccibody. Rasmussen-familien er i dag en av Sørlandets aller rikeste, og formuen – som har sitt utspring fra familiens tidligere shippingvirksomhet – har de siste årene tatt kvantesprang i takt med gode finansielle investeringsvalg. Det inkluderer salget av en betydelig aksjepost i det Tor Olav Trøim-kontrollerte riggselskapet Borr Drilling – og det i god tid før selskapets aksjekurs begynte å stupe våren 2019.

Avantor hadde en bokført egenkapital på over to milliarder kroner i 2019. De har en eiendomsportefølje på cirka 240.000 kvadratmeter næringseiendom. De har også endel utviklingsarealer blant annet i Nydalen i Oslo, Tønsberg og Kristiansand. Avantor har også bygd opp og driftet Nydalen Energi, som leverer varme og kjøling til en mengde bygninger i Nydalen. Nydalen Energi ble solgt i 2020 og ga Rasmussengruppen en betydelig gevinst.

I 2019 hadde Rasmussengruppen en bokført egenkapital på 15,3 milliarder kroner. Administrerende direktør er Dag Rasmussen, Rannfrids nevø.

Tidenes rekordår for Rasmussengruppen

Ved årsskiftet verdsatte Rasmussengruppen sin aksjepost i seismikkselskapet Shearwater til vel 6 milliarder kroner. Så falt bunnen ut av seismikkmarkedet.