Per Rolf Sævik
Eier av Havila Holding
Foto: Ole Berg-Rusten/NTB scanpix
Født1940
BostedHerøy
UtdannelseKystskipper
BransjeHotell/Reiseliv
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Ole Berg-Rusten/NTB scanpix
Nr 45
+25 Plassendring
Se hele listen >
6,65
mrd formue 2021
+66,25 %
Informasjon
Født1940
BostedHerøy
UtdannelseKystskipper
BransjeHotell/Reiseliv
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Skipsrederen Sævik legger bak seg et travelt år, men har grunn til å være fornøyd. Gjennom selskapet Havilafjord har Sævik nå sikret alle aksjene i Fjord1, og planen er at selskapet skal tas av Oslo Børs på et senere tidspunkt. Samtidig ble selskapet Havila Kystruten   børsnotert tidligere i sommer, etter å ha fulltegnet en emisjon på 500 millioner kroner. Kursen har imidlertid falt ca. fem prosent siden noteringen. Sævik har også en solid eiendomsportefølje, som har hatt positiv utvikling de siste årene.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Per Rolf Søvik og barna Hege Sævik Rabben, Njål Sævik og Vegard Sævik.

Bakgrunn

Per Rolf Sævik (født 15. desember 1940 i Fosnavåg på Sunnmøre) er en kjent norsk skipsreder. Han begynte som fisker allerede i 1955. Senere ble han skipper. I 1966 gikk han “på land” og begynte som fiskebåtreder. Sævik har startet tre supplyrederier, og innledet supplyrederiklyngen på hjemstedet Fosnavåg, deriblant Sævik Supply. I 1981 Sævik Supply ble solgt til Trico Marine i 1997 for i overkant av to milliarder kroner.

Sævik børsnoterte så Havlia Supply i 1998. Fem år senere ble mesteparten av aksjene i selskapet kjøpt opp av franske Bourbon Groupé, som til slutt endte opp som reell eier av selskapet. I 2005 børsnoterte Sævik selskapet Havila Shipping. Det har stormet rundt dette selskapet flere ganger. I løpet av koronakrisen måtte Havila Shipping nedskrive verdien av flåten sin med en halv milliard kroner.

Sævik tok kystskippereksamen i 1958, og har ingen formell utdannelse utover dette. Han har vært aktiv i politikken. Han var ordfører i Herøy fra 1988 til 1989, og han var stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti fra 1989 til 1993. I 2012 ble han av Kongen utnevnt til ridder av 1. klasse av St Olavs Orden for sin innsats for skipsfartsnæringen i Norge.