Menne Steensland
Styreleder Marylebone Invest og Menne Invest
Foto: Facebook
Født1953
BostedOslo
Utdannelse
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Facebook
Nr 155
-66 Plassendring
Se hele listen >
2,65
mrd formue 2021
-22,06 %
Informasjon
Født1953
BostedOslo
Utdannelse
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Etterkommerne etter Inge Steensland sitter med store verdier i gassrederiet Solvang, som tidligere var børsnotert. Konsernet hadde et strålende 2020, og tidoblet overskuddet fra året før. Det kan også bemerkes at Solvang fremhever deres første ESG-rapport som årets store milepæl, og opplyser at selskapet vil arbeide for å tjene kundene sine på mest mulig klimavennlig og kostnadseffektiv måte.

Shippingfest for Steensland

Steensland-gruppen fortsetter å levere sterke tall. I fjor bidro shipping mest til resultatet på nær en halv milliard kroner før skatt.