Yuhong Jin Hermansen
Eier og styreleder DSD
Foto: DSD
Født1968
BostedStavanger
UtdannelseSivilingenør Shanghai Medical College
BransjeHotell/Reiseliv
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: DSD
Nr 89
-22 Plassendring
Se hele listen >
4,10
mrd formue 2021
0,00 %
Informasjon
Født1968
BostedStavanger
UtdannelseSivilingenør Shanghai Medical College
BransjeHotell/Reiseliv
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Den autoriserte finansanalytikeren Yuhong Jin Hermansen er enke etter Folke Hermansen, som bygde seg opp til å bli eneeier i transportselskapet DSD. Etter et strålende år i 2019 ble fjoråret tøft for DSD. Selskapet var nødt til å ta store nedskrivninger på tankskipene, hvilket bidro til et kraftig underskudd. Busselskapet Tide opplevde omsetningsvekst som følge av betydelige kontrakter fra det offentlige, men fikk kraftig fall i passasjertallene. Porteføljen til investeringsselskapet Herfo Finans fortsetter på sin side å gi god avkastning for Hermansen.

Bakgrunn

Mediesky Yuhong Jin Hermansen er fra en akademikerfamilie i Shanghai og vokste opp midt under terrorveldet forårsaket av kulturrevolusjonen i Kina. I 1980-årene tok Yuhong universitetsutdannelse som mekanisk ingeniør. Da hun var 26 år gammel, i 1994, møtte hun ved en tilfeldighet norske Folke Hermansen i Kina. 

Han trengte hjelp til å finne veien til et forretningsmøte. Folke, som på det tidspunktet var 49 år, var svært sentral i Stavangers næringsliv. Han holdt på å bygge opp Det Stavangerske Dampskipsselskap, DSD. Med universitetsutdannelse og akademisk bakgrunn hadde Yuhong på tidspunktet de møttes også svært gode engelskferdigheter. Hun ble derfor med Folke Hermansen på møtet hans som tolk. De ble etter hvert et par, og i 1995 flyttet Yuhong til Stavanger, hvor hun lærte seg flytende norsk. 

I 1998 giftet de seg og fikk to sønner. Yuhong har også tatt master i shipping og ble autorisert finansanalytiker fra Handelshøyskolen i 2013. Da Folke Hermansen døde i 2006, overtok hun hovedansvaret for DSD. Folke sine fire barn fra første ekteskap har eierandeler på 10 prosent hver.