Petter Neslein
Eier og styreleder i Pecunia
Foto: NTB scanpix
Født1954
BostedOslo
UtdannelseM.Sc. Universitetet i Fribourg og MBA fra Columbia University
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: NTB scanpix
Nr 53
+10 Plassendring
Se hele listen >
4,65
mrd formue 2020
+10,71 %
Informasjon
Født1954
BostedOslo
UtdannelseM.Sc. Universitetet i Fribourg og MBA fra Columbia University
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Det siste året har Pecunia vært preget av høy ledighet i forbindelse med rehabilitering, men totalverdien øker likevel som følge av verdiøkning på utviklingsprosjekter og unoterte finansplasseringer. Petter Neslein kjøpte i fjor ut søsteren fra Pecunia.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Petter Neslein og sønnen Thomas F. Werring Neslein.

Bakgrunn

Petter Neslein og søsteren Mette Lull arvet i 1985 eiendomsavdelingen til Einar Stange AS, som fikk navnet Pecunia etter utskillelsen. Selskapet var startet av deres bestefar, som hadde bygd opp sin virksomhet gjennom kjøp av teglverk og sandtak. 

Etter den tid har Pecunia utviklet over 320.000 kvadratmeter nærings- og boligarealer med hovedvekt på Oslo. Selskapet sitter på flere eiendommer med leietagere som McKinsey & Company, Arctic Securities, Pareto, Bain & Co, og private equity-fondet EQT Partners. Neslein har de siste årene uttrykt at prisene for de mest attraktive kontorbyggene i Oslo er for høye, og har dermed bygget opp en solid finansportefølje for å søke alternativ avkastning.

Neslein har en Master of Science fra Université Fribourg og en Master of Business and Administration fra Columbia University.

I 2016 ble Neslein sammen med Christian Ringnes tatt oppnevnt som fast eksternt medlem i Norges Banks Real Estate Investment Board for å gi råd om oljefondets investeringer i utlandet.

Neslein er gift med Agnes Elisabeth Werring.