Niels G. Stolt-Nielsen
Konsernsjef Stolt-Nielsen
Foto: Eivind Yggeseth
Født1965
BostedStorbritannia
UtdannelseSiviløkonom
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styremedlem

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Eivind Yggeseth
Nr 57
-18 Plassendring
Se hele listen >
4,40
mrd formue 2020
-22,81 %
Informasjon
Født1965
BostedStorbritannia
UtdannelseSiviløkonom
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styremedlem

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Rederiet Stolt-Nielsen   har, i likhet med mye innen shipping, opplevd en negativ kursutvikling det seneste året. Selv under den verste coronastormen leverte rederiet overraskende sterke kvartalstall, men konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen venter en tøff høst.

Hovedårsaken er at han tror at skipningen av produkter relatert til bil, fly og konstruksjon vil gå ned. Derfor har Stolt-Nielsen utarbeidet en kriseplan for å håndtere et inntektsfall på 40 prosent både i 2020 og 2021.

Bakgrunn

Niels G. Stolt-Nielsen er født i Oslo, og ble ferdig med en bachelorgrad i økonomi ved Hofstra University i 1990. Etter det begynte han å jobbe med befraktning i kjemikalierederiet Stolt-Nielsen fra Greenwich i USA. Deretter åpnet han rederiets Shanghai-kontor og ble konsernsjef i oppdretteren Stolt Sea Farm. 

Selskapet ble solgt til John Fredriksen, og ble en del av Marine Harvest, eller Mowi som det heter i dag. I 2000 ble han etter ønske fra den nå avdøde faren Jacob Stolt-Nielsen konsernsjef i Stolt-Nielsen. Året etter meldte Niels flytting til London, noe som førte til en intrikat skattekrangel med norske myndigheter. I 2005 gikk skipsrederen til sak mot staten og krevde ligningen omgjort for årene 2001 til 2005. Han tapte på alle punkter, men slapp å betale skatt for tre av årene på grunn av en tabbe ved ligningskontoret. 

Storebroren Jacob Stolt-Nielsen sitter i styret i Stolt-Nielsen og er involvert i rederiet, selv om han ikke ble valgt til konsernsjef.

Ny nedtur for Stolt-Nielsen

Stolt-Nielsen berget så vidt plussen i første kvartal etter volum- og inntektsfall i kjemikalietankmarkedet. Konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen forventer at markedet vi stramme seg til igjen mot slutten av året.

– Noen pusher volum mer enn kvalitet

Niels G. Stolt-Nielsen mener det virker som om noen meglerhus pusher volum mer enn kvalitet ved nye børsnoteringer, og utsetter noteringen av Stolt Sea Farm.

Med fisk på menyen

Det er stor interesse for Stolt Sea Farms børsplaner, ifølge Stolt-Nielsen.

Øker i kjemikalietank

Espen Galtung Døsvigs EGD Shipholding i Bergen kjøper ytterligere to kjemikalietankere. Begge settes inn i Odfjells pool-system.