Niels G. Stolt-Nielsen
Konsernsjef Stolt-Nielsen
Foto: Eivind Yggeseth
Født1965
BostedStorbritannia
UtdannelseSiviløkonom
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styremedlem

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Eivind Yggeseth
Nr 60
-3 Plassendring
Se hele listen >
5,40
mrd formue 2021
+22,73 %
Informasjon
Født1965
BostedStorbritannia
UtdannelseSiviløkonom
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styremedlem

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Etter pandemiutbruddet i mars 2020 dundret Stolt-Nielsen-aksjen ned. Det seneste året har den hentet seg inn og er opp 30 prosent de siste 12 månedene. Innhentingen er også synlig i regnskapene. Rederiet doblet resultatet i årets andre kvartal fra samme periode i 2020, og økte både aktiviteten og driftsinntektene. Selv om kursen har falt siden juni i år, gir den totalt et formueshopp for Stolt-Nielsen, som eier en betydelig andel aksjer i selskapet.

Bakgrunn

Niels G. Stolt-Nielsen er født i Oslo, og ble ferdig med en bachelorgrad i økonomi ved Hofstra University i 1990. Etter det begynte han å jobbe med befraktning i kjemikalierederiet Stolt-Nielsen fra Greenwich i USA. Deretter åpnet han rederiets Shanghai-kontor og ble konsernsjef i oppdretteren Stolt Sea Farm. 

Selskapet ble solgt til John Fredriksen, og ble en del av Marine Harvest, eller Mowi som det heter i dag. I 2000 ble han etter ønske fra den nå avdøde faren Jacob Stolt-Nielsen konsernsjef i Stolt-Nielsen. Året etter meldte Niels flytting til London, noe som førte til en intrikat skattekrangel med norske myndigheter. I 2005 gikk skipsrederen til sak mot staten og krevde ligningen omgjort for årene 2001 til 2005. Han tapte på alle punkter, men slapp å betale skatt for tre av årene på grunn av en tabbe ved ligningskontoret. 

Storebroren Jacob Stolt-Nielsen sitter i styret i Stolt-Nielsen og er involvert i rederiet, selv om han ikke ble valgt til konsernsjef.

190 milliarder uten eier

Flere av Norges største formuer eies ikke av noen levende person. I hvert fall ikke på papiret. Gjennom utenlandske truster, der noen av landets rikeste og deres familie er “tilgodesett”, er det mulig å slippe unna både innsyn og skatt.

Stolt-Nielsen over konsensus

Før skatt satt Stolt-Nielsen igjen med 44,7 millioner dollar i tredje kvartal, mot 35,1 millioner dollar på samme tid i 2020.

Bedre for Stolt-Nielsen

Stolt-Nielsen fikk et driftsresultat på 79,4 millioner dollar i tredje kvartal, mot 73,8 millioner dollar på samme tid i fjor.

Tufton-skip til Stolt Tankers

Syv kjemikalietankere i 20.000-dødvekttonnsklassen som eies av Tufton Investment settes inn i Stolt Tankers' flåte.