Niels G. Stolt-Nielsen
Konsernsjef Stolt-Nielsen
Foto: Eivind Yggeseth
Født1965
BostedStorbritannia
UtdannelseSiviløkonom
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styremedlem

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Eivind Yggeseth
Nr 57
-18 Plassendring
Se hele listen >
4,40
mrd formue 2020
-22,81 %
Informasjon
Født1965
BostedStorbritannia
UtdannelseSiviløkonom
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styremedlem

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Rederiet Stolt-Nielsen  har, i likhet med mye innen shipping, opplevd en negativ kursutvikling det seneste året. Selv under den verste coronastormen leverte rederiet overraskende sterke kvartalstall, men konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen venter en tøff høst.

Hovedårsaken er at han tror at skipningen av produkter relatert til bil, fly og konstruksjon vil gå ned. Derfor har Stolt-Nielsen utarbeidet en kriseplan for å håndtere et inntektsfall på 40 prosent både i 2020 og 2021.

Bakgrunn

Niels G. Stolt-Nielsen er født i Oslo, og ble ferdig med en bachelorgrad i økonomi ved Hofstra University i 1990. Etter det begynte han å jobbe med befraktning i kjemikalierederiet Stolt-Nielsen fra Greenwich i USA. Deretter åpnet han rederiets Shanghai-kontor og ble konsernsjef i oppdretteren Stolt Sea Farm. 

Selskapet ble solgt til John Fredriksen, og ble en del av Marine Harvest, eller Mowi som det heter i dag. I 2000 ble han etter ønske fra den nå avdøde faren Jacob Stolt-Nielsen konsernsjef i Stolt-Nielsen. Året etter meldte Niels flytting til London, noe som førte til en intrikat skattekrangel med norske myndigheter. I 2005 gikk skipsrederen til sak mot staten og krevde ligningen omgjort for årene 2001 til 2005. Han tapte på alle punkter, men slapp å betale skatt for tre av årene på grunn av en tabbe ved ligningskontoret. 

Storebroren Jacob Stolt-Nielsen sitter i styret i Stolt-Nielsen og er involvert i rederiet, selv om han ikke ble valgt til konsernsjef.

Øker i kjemikalietank

Espen Galtung Døsvigs EGD Shipholding i Bergen kjøper ytterligere to kjemikalietankere. Begge settes inn i Odfjells pool-system.

Kurshopp for Stolt-Nielsen

Stolt-Nielsen-aksjen fikk et skikkelig løft på nyheten om at Stolt Sea Farm kan bli skilt ut og lagt i et separat børsnotert selskap.

Vil ta Stolt Sea Farm på børs

Niels G. Stolt-Nielsen vil synliggjøre de underliggende verdiene i Stolt-Nielsen-konsernet ved å børsnotere Stolt Sea Farm. Prisingen kan trolig havne over 3 milliarder kroner.