Niels G. Stolt-Nielsen
Konsernsjef Stolt-Nielsen
Foto: Eivind Yggeseth
Født1965
BostedStorbritannia
UtdannelseSiviløkonom
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styremedlem

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Eivind Yggeseth
Nr 57
-18 Plassendring
Se hele listen >
4,40
mrd formue 2020
-22,81 %
Informasjon
Født1965
BostedStorbritannia
UtdannelseSiviløkonom
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Styremedlem

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Rederiet Stolt-Nielsen   har, i likhet med mye innen shipping, opplevd en negativ kursutvikling det seneste året. Selv under den verste coronastormen leverte rederiet overraskende sterke kvartalstall, men konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen venter en tøff høst.

Hovedårsaken er at han tror at skipningen av produkter relatert til bil, fly og konstruksjon vil gå ned. Derfor har Stolt-Nielsen utarbeidet en kriseplan for å håndtere et inntektsfall på 40 prosent både i 2020 og 2021.

Bakgrunn

Niels G. Stolt-Nielsen er født i Oslo, og ble ferdig med en bachelorgrad i økonomi ved Hofstra University i 1990. Etter det begynte han å jobbe med befraktning i kjemikalierederiet Stolt-Nielsen fra Greenwich i USA. Deretter åpnet han rederiets Shanghai-kontor og ble konsernsjef i oppdretteren Stolt Sea Farm. 

Selskapet ble solgt til John Fredriksen, og ble en del av Marine Harvest, eller Mowi som det heter i dag. I 2000 ble han etter ønske fra den nå avdøde faren Jacob Stolt-Nielsen konsernsjef i Stolt-Nielsen. Året etter meldte Niels flytting til London, noe som førte til en intrikat skattekrangel med norske myndigheter. I 2005 gikk skipsrederen til sak mot staten og krevde ligningen omgjort for årene 2001 til 2005. Han tapte på alle punkter, men slapp å betale skatt for tre av årene på grunn av en tabbe ved ligningskontoret. 

Storebroren Jacob Stolt-Nielsen sitter i styret i Stolt-Nielsen og er involvert i rederiet, selv om han ikke ble valgt til konsernsjef.

Tufton-skip til Stolt Tankers

Syv kjemikalietankere i 20.000-dødvekttonnsklassen som eies av Tufton Investment settes inn i Stolt Tankers' flåte.

Ny nedtur for Stolt-Nielsen

Stolt-Nielsen berget så vidt plussen i første kvartal etter volum- og inntektsfall i kjemikalietankmarkedet. Konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen forventer at markedet vi stramme seg til igjen mot slutten av året.

– Noen pusher volum mer enn kvalitet

Niels G. Stolt-Nielsen mener det virker som om noen meglerhus pusher volum mer enn kvalitet ved nye børsnoteringer, og utsetter noteringen av Stolt Sea Farm.