Kapital

Inside

Portefølje som kan tåle global handelskrig:

Syv utvalgte aksjer

Står vi foran en tid med handelskrig og svakere konjunkturer? Hvilke aksjer bør i så fall inn i porteføljen?

2 min lesetid

Aktuelt

Strid om vannledning på Lagåsen:

Krever millionbeløp av Ringnes-selskap

She-gründer Heidi Aven vil ha prisavslag av Christian Ringnes’ selskap Admiralen etter et tomtekjøp i Bærum.

2 min lesetid

Siste