Kapital

Inside

Snarøya-naboer reagerer over Fredrik Halvorsens garasjeplaner

Vil bygge 10 meter høy gigant-garasje

Naboene til Fredrik Halvorsen er i harnisk over planene om garasjeplaner på stolper. De mener den er for høy og dominerende.

4 min lesetid

Aktuelt

Ny emisjon i Magnus Carlsen-selskap:

Sjakkongen skal cashe inn på nytt produkt

Selskapet Play Magnus hentet nylig inn 33 millioner kroner i en fersk emisjon, som priser selskapet til over 180 millioner kroner. Nå skal det satses stort.

4 min lesetid

Siste