Stein Erik Hagen
Styreleder Orkla
Foto: Ivan Kverme
Født1956
BostedOslo
UtdannelseKjøpmannsinstituttet
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Ivan Kverme
Nr 7
+3 Plassendring
Se hele listen >
33,00
mrd formue 2020
+17,86 %
Informasjon
Født1956
BostedOslo
UtdannelseKjøpmannsinstituttet
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Bakgrunn

Det er Hagens datter Caroline Hagen Kjos som har overtatt rundt 90 prosent av verdiene i familieselskapet Canica, der store deler av formuen forvaltes. Her ligger også verdier i næringseiendom og andre virksomheter. Familiens investeringer inkluderer Komplett, Komplett Bank   , Arcus ARCUS, spasenteret The Well og Jernia gjennom Canica. Det er aksjeposten på drøyt 24 prosent i Orkla   som utgjør den klart største delen av formuen. I tillegg kommer en investeringsportefølje i Sveits.

Etter examen artium ved Wang handelsgymnasium i Oslo 1975 og ett år ved Kjøpmannsinstituttet begynte Stein Erik Hagen 1976 som butikksjef i farens selskap, som den gang eide fire butikker i Oslo. Under en studietur til Vest-Tyskland hadde far og sønn sett hvordan nye lavpriskjeder vokste opp. De tok med seg ideen til Norge, og 1977 åpnet Hagen sin første billigbutikk, med navnet Rimi.

Etter å ha fusjonert med ICA ble halvparten av konsernet i 2000 solgt til den globale giganten Royal Ahold i Nederland. Prisen fastsatte verdien av Stein Erik Hagens eierandel til nærmere ni milliarder kroner. Hagen solgte seg fullstendig ut av Rimi og Ica i Norge i 2004, og satset deretter på bla.a. Orkla- og Storebrand-aksjer   gjennom Canica.

Hagen-familien eier en av Norges største private malerisamlinger. De har også gitt betydelige beløp til kulturelle og andre formål.

Hagen har til sammen fire barn fra sitt første ekteskap og et påfølgende samboerforhold.

Caroline flyttet til Sveits i 2009, noe hun og familien, ifølge Hagen selv, har spart mye formuesskatt på. Storesøster Camilla Hagen Sørlie bor i Norge, mens bror Carl Erik for noen år siden også meldte flytting til Sveits. Stein Erik Hagen eier under fem prosent av familieselskapene, men har full kontroll gjennom A-aksjer. Han bor i en gigantvilla i Voksenkollen.

Knallsterke kreftsvar

Bjørn Rune Gjelsten og Stein Erik Hagen har satset på immunterapi mot kreft i mange år. Nye studier viser nå at vaksinen fungerer nøyaktig som de hadde håpet.

Drømmeår for Hagen

Stein Erik Hagen flyr høyt under coronapandemien. I fjor tjente investeringsselskapet Canica 659 millioner kroner, og Hagen innrømmer positive coronaeffekter.