Roy Gunnar Holth
Foto: Eivind Yggeseth
Født1956
BostedKongsvinger
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Eivind Yggeseth
Nr 41
+1 Plassendring
Se hele listen >
5,55
mrd formue 2020
+4,72 %
Informasjon
Født1956
BostedKongsvinger
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Gunnar Holth Grusforretning har bygget stein på stein gjennom pukk- og grus-virksomhet og ekspandert voldsomt, men siden det er litt roligere på de store veiprosjektene nå, er denne virksomheten også litt roligere. KB Gruppen har imidlertid gått veldig bra, og på bygg- og anleggsdelen har Holths virksomheter bedre marginer enn de fleste konkurrentene. Kursen på AF Gruppen   , hvor Holth gjennom Constructio og Flygind er tredje største eier, er noe ned siden i fjor, men hyggelige utbytter i løpet av året kompenserer godt for det.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Roy Gunnar Holth, samt hans barn, Fredrik Holth og Kristian Holth.