Tor Øivind Fjeld
Foto: Per Helge Pedersen
Født1948
BostedKongsvinger
Utdannelse
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Per Helge Pedersen
Nr 42
+6 Plassendring
Se hele listen >
5,30
mrd formue 2020
+10,42 %
Informasjon
Født1948
BostedKongsvinger
Utdannelse
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

En turnaround i problembarnet Asker Entreprenør er løst, noe som har gitt hyggelig resultateffekt. Gode utbytter i AF Gruppen   , hvor ØMF Holding er nest største aksjonær, kompenserer for noe lavere kurser der. Og KB Gruppen, som Fjeld eier 42,72 prosent av, fortsetter å være en melkeku. 

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Tor Øivind Fjeld, samt hans barn med samme navn.