Erik Must
Investor
Foto: Knut Falch
Født1943
BostedBærum
UtdannelseSiviløkonom
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Knut Falch
Nr 29
+3 Plassendring
Se hele listen >
7,50
mrd formue 2020
+20,97 %
Informasjon
Født1943
BostedBærum
UtdannelseSiviløkonom
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Must sitter på store verdier i selskaper som Arendal Fossekompani   , Gyldendal   , Glamox, Borregaard   og Kongsberg Gruppen   , hvor alle utenom sistnevnte har hatt god utvikling det seneste året.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Erik Must, samt hans barn og barnebarn, Erik Christian Must, Annelise Must, Elise Must og Trine Must.

Bakgrunn

Erik Must er født og oppvokst i Trondheim, før han begynte på økonomistudier ved Handelshøjskolen i København. 

Etter endt skolegang begynte han som læregutt i meglerhuset Hans P. Jeppesen, før veien bar videre til fondsavdelingen i Den norske Creditbank. Der traff han sin senere forretningspartner Kjell Christian Ulrichsen. Duoen har fått litt av æren for utviklingen av det norske kapitalmarkedet på 1970- og 80-tallet, etter de grunnla Fondsfinans. På den tiden var Fondsfinans børsens mektigste meglerhus, og ingen kunne med så stor letthet selge 30–50 prosent av et børsnotert selskap til en engere krets kunder. Utover 1990-tallet mistet Fondsfinans noe av hegemoniet, og i 1996 kjøpte Must ut Ulrichsen. 

Privat har han pløyd fortjenesten fra meglervirksomheten inn i aksjemarkedet, og eier store poster i Arendal Fossekompani, Gyldendal, Glamox, Borregaard og Kongsberg Gruppen. Det er imidlertid ikke alt Erik Must tar i som blir til gull. Han er nest største eier i NHST Media, som sliter med svak lønnsomhet. Erik Must overlot i slutten av 1990-årene det vesentlige av eierinteressene sine til sine to barn, Erik Christian og Trine Must.

Har støvsugd markedet for Elkem-aksjer

Siden starten av februar har Erik Must kjøpt Elkem-aksjer for rundt 184 millioner kroner. Nå er han selskapets fjerde største aksjonær. 

Sendte aksjen til ny topp

Etter børsnoteringen av Volue er det Teknas tur. Emisjonen ble fulltegnet på 10 minutter og sendte Arendals Foss-kursen rett opp.

Null i ligningsformue?

Ligningsformuene som blir offentliggjort i høst vil som vanlig være til dels langt lavere enn de reelle formuene. Men helt forduftet er ikke ligningsformuen til Petter Stordalen.