Tore Lærdal
Konsernsjef Laerdal Medical
Foto: Anders Horntvedt
Født1952
BostedStavanger
UtdannelseSiviløkonom, Norges Handelshøyskole
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Anders Horntvedt
Nr 21
+3 Plassendring
Se hele listen >
8,85
mrd formue 2020
+7,93 %
Informasjon
Født1952
BostedStavanger
UtdannelseSiviløkonom, Norges Handelshøyskole
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

De siste årene har Laerdal Medical levert et årlig overskudd på godt over 300 millioner, noe som fører til at familieformuen stadig tikker oppover. De siste årene har selskapet satset stort på digitale opplæringssystemer, og har opplevd en økt etterspørsel innen dette segmentet i forbindelse med pandemien. 

Familien er opptatt av teknologi som bidrar til å redde liv. I 2019 opprettet de venturefondet “Laerdal Million Lives Fund”. Fondet skal investere 100 millioner dollar de neste årene i et titalls teknologiselskaper innen helsesektoren, og er allerede investert i fire. Nonprofit-selskapet Laerdal Global Health har gjennom de ti siste årene bidratt til opplæring av nærmere en million jordmødre i utviklingsland.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt til Tore Lærdal, samt hans barn, Hanne Kristin Lærdal, Jon Åsmund Lærdal og Ingrid Lærdal.

Bakgrunn

Tore Lærdal er den yngste av Åsmund S. Lærdals tre barn. Åsmund S. Lærdal grunnla det verdensomspennende Laerdal Medical, som Tore overtok ansvaret for da faren døde brått i 1981. Laerdal Medical er en betydelig internasjonal leverandør av opplærings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp og pasientsikkerhet.

Tore Lærdal er også lidenskapelig opptatt av å bruke sin formue og kompetanse til å redde liv, og har nylig opprettet venture-fondet “Laerdal Million Lives Fund”. Fondet har en forvaltningskapital på 100 millioner dollar, og har sammen med Laerdal Medical og not-for-profit selskapet Laerdal Global Health satt som mål å bidra til å redde en million flere liv hvert år innen 2030.

Laerdal Medical eies av Tore Lærdal og hans tre barn Ingrid, Jon Åsmund og Hanne Kristin.

Satser på privatskoler i Afrika

Kommersielle privatskoler som leverer orden i klasserommet og digital undervisning for 7 dollar i uken. Det satser milliardær Tore Lærdal på.