Jonas Ramm
Medeier og styremedlem i Aspelin Ramm
Foto: Aspelin Ramm
Født1951
BostedOslo
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Aspelin Ramm
Nr 39
-6 Plassendring
Se hele listen >
7,40
mrd formue 2021
+10,45 %
Informasjon
Født1951
BostedOslo
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Aspelin Ramm Gruppen har hatt stabil vekst de siste årene, og verdiene fortsetter å stige. Konsernet investerer for tiden i byggeprosjekter med fokus på miljø og bærekraft, blant annet kontor- og handelsbygget VIA i Vika og et nytt logistikkbygg på Alna. Konsernet opplever imidlertid varierende grad av forsinkelser i byggeprosjektene og reduserte leieinntekter som følge av pandemien, ble det fremhevet i årsrapporten for 2020. Duoens investeringer i verdipapirmarkedet kaster godt av seg.

Skattetallene inkluderer registrert formue og skatt for Jonas Ramm og hans barn, Axel Ramm, Jonas Aspelin Ramm og Henning Astrup Ramm.

Bakgrunn

Knut Gustaf Aspelin og Jonas Ramm har oppnådd rikdom gjennom eiendomskonsernet Aspelin Ramm Gruppen, som ble grunnlagt av den svenske bergingeniøren Gustaf Aspelin. Firmaet ble etablert i 1881 og eies fremdeles av familien, gjennom Knut G. Aspelin og Jonas Ramms heleide selskaper.

Aspelin Ramm Gruppen har satt dype spor i Oslos bybilde, og tidligere bidratt til utviklingen av Tjuvholmen og Vulkan, som de har mottatt en rekke priser for. Ved siden av eiendomsvirksomhet driver gruppen handelsselskapet Motek, som er en ledende leverandør av verktøy og materiell til bygg- og anleggsbransjen. Duoen har også investert i Spacemaker, et selskap som optimaliserer planleggingen av utbygginger ved bruk av kunstig intelligens.

I 2019 sikret Jonas Ramm seg Kragerø-luksus med åtte millioner i rabatt. Ramm har fire barn.