Tom Erik Klaveness
Eier av Klaveness Marine Holding
Foto: Redningsselskapet
Født1947
BostedOslo
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Styrets leder

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Redningsselskapet
Nr 69
-24 Plassendring
Se hele listen >
4,95
mrd formue 2021
-1,00 %
Informasjon
Født1947
BostedOslo
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Styrets leder

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Rederiaksjeselskapet Torvald Klaveness ble for flere år siden overført fra gründer Torvald til de to sønnene Tom Erik og Trond. Eiendomsbiten av selskapet ble skilt ut i 2011, og har siden blitt drevet av Tom Erik. Selskapet har levert gode tall det siste året. Formuen er likevel noe ned etter en donasjon av et datterselskap, anslått til 220 millioner, til Klaveness Stiftelsen.

Bakgrunn

Tom Erik Klaveness fra Oslo er en norsk arving og eiendomsinvestor. Hans far, Torvald Klaveness, stiftet rederiet med samme navn som ham selv i 1946. I 2011 ble selskapet delt mellom hans to sønner, Tom Erik og Trond Harald Klaveness. Førstnevnte ble tildelt eiendoms- og finansporteføljen, og sistnevnte fikk shippingvirksomheten. 

Nå styrer Tom Erik sine investeringer fra selskapet Klaveness Marine, som har en portefølje bestående av et antall næringseiendommer. Klaveness Marine er blant annet største eier i Forskningsparken i Oslo. Hans bror, Trond Harald, styrer shippingvirksomheten gjennom selskapet Torvald Klaveness, og arbeider for det meste med tørrbulk-segmentet.

Kjøper nederlandsk flåte

Arne Blystad kjøper containerskipene til nederlandske Vroon. Medregnet to nybygg øker det denne delen av Blystads flåte til ti fartøyer.

Trond Mohn overtar Umoes gasstankere

Trond Mohn kjøper Jens Ulltveit-Moes andeler i Trygve Seglems gasstankere for 63 millioner dollar, tilsvarende vel 530 millioner kroner.