Tom Erik Klaveness
Eier av Klaveness Marine Holding
Foto: Redningsselskapet
Født1947
BostedOslo
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Styrets leder

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Redningsselskapet
Nr 45
+26 Plassendring
Se hele listen >
5,00
mrd formue 2020
+29,87 %
Informasjon
Født1947
BostedOslo
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Styrets leder

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Porteføljen i Klaveness Marine inkluderer foruten finansplasseringer en rekke næringseiendommer, deriblant Forskningsparken i Oslo, og her har verdiutviklingen vært positiv det siste året.

Bakgrunn

Tom Erik Klaveness fra Oslo er en norsk arving og eiendomsinvestor. Hans far, Torvald Klaveness, stiftet rederiet med samme navn som ham selv i 1946. I 2011 ble selskapet delt mellom hans to sønner, Tom Erik og Trond Harald Klaveness. Førstnevnte ble tildelt eiendoms- og finansporteføljen, og sistnevnte fikk shippingvirksomheten. 

Nå styrer Tom Erik sine investeringer fra selskapet Klaveness Marine, som har en portefølje bestående av et antall næringseiendommer. Klaveness Marine er blant annet største eier i Forskningsparken i Oslo. Hans bror, Trond Harald, styrer shippingvirksomheten gjennom selskapet Torvald Klaveness, og arbeider for det meste med tørrbulk-segmentet.

Trond Mohn overtar Umoes gasstankere

Trond Mohn kjøper Jens Ulltveit-Moes andeler i Trygve Seglems gasstankere for 63 millioner dollar, tilsvarende vel 530 millioner kroner.