Børsens beste på bærekraftrapportering

Informasjon om miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold fra de børsnoterte selskapene blir stadig viktigere for investorer og analytikere. Slik scorer børsens hundre største selskaper på bærekraftrapportering.

Illustrasjonsfoto: Foto: Erik Johansen
Næringsliv

Rapporten Bærekraft på børs: Tall som teller utarbeides årlig på vegne av The Governance Group, et uavhengig analyse- og rådgivningsfirma som har spesialisert seg på risikoidentifisering, styring, oppfølging og rapportering av bærekraft. 

I rapporten gis det en vurdering av bærekraftinformasjonen til de 100 største selskapene på Oslo Børs pr. 31 desember det foregående året. Disse vurderes på en skala fra null til fire på rekke delområder, og tildeles deretter en totalkarakter på en skala som strekker seg fra A til F.

En rekke av de 100 bedriftene som omtales i rapporten er kunder av The Governance Group. For å sikre rapportens uavhengighet er metoden og kriteriesettet kvalitetssikret av en ekstern referansegruppe, mens vurderingen av hvert enkelt selskap er gjennomført av NHHS Consulting. 

Kapital, som er mediepartner i forbindelse med lanseringen av rapporten, er gjort kjent med The Governance Groups kundeforhold og har arbeidet uavhengig med den redaksjonelle dekningen.