Gerhard Meidell Alsaker
Gründer og administrerende direktør Alsaker
Foto: Beate Rønning
Født1962
BostedTysnes
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Beate Rønning
Nr 32
+2 Plassendring
Se hele listen >
6,80
mrd formue 2020
+11,48 %
Informasjon
Født1962
BostedTysnes
Utdannelse
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Til tross for at Alsaker måtte avlyse den årlige laksefesten på Alsaker brygge, har han fortsatt noe å glede seg over. Fjordbruket endte nemlig med vekst i både produksjon, topp- og bunnlinje, som leder til et noe høyere verdianslag enn for et år siden.

Bakgrunn

Det var i 1986 at fiskersønnen Gerhard Meidell Alsaker, da 24 år gammel, startet Alsaker Fjordbruk sammen med sin far. I forkant av dette hadde milliardæren, ifølge det han selv har fortalt til Aftenposten, kun seks ukers arbeidserfaring som pickup-fører hos Statens vegvesen.

Oppstarten fant sted på Onarheim i Tysnes kommune, og besto av én konsesjon for lakseoppdrett. Etter diverse oppkjøp og gjennom organisk vekst skulle selskapet siden bli en av de ledende produsentene av oppdrettslaks i Norge, samt med virksomhet innen blant annet settefisk, slakt, eksport og eiendom. Gjennom selskapet Meidell AS sitter Gerhard Meidell Alsaker ellers på investeringer i en rekke bransjer, fra shipping til bank.

Alsaker Fjordbruk er lokalisert i Sunnhordland, og laksekongen i Onarheim gir tilbake til lokalsamfunnet, blant annet gjennom en årlig laksefest. Ifølge Aftenposten har han i tillegg bygget blant annet boliger, kjøpesenter, treningssenter, bensinstasjon og marina på hjemstedet.