Kjetil Holta
Investor og eier i Holta Invest
Foto: Eivind Yggeseth
Født1965
BostedSverige
UtdannelseSiviløkonom
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Eivind Yggeseth
Nr 68
+2 Plassendring
Se hele listen >
5,00
mrd formue 2021
+25,00 %
Informasjon
Født1965
BostedSverige
UtdannelseSiviløkonom
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Etter en årelang feide valgte fjerdegenerasjonseier Kjetil Holta å selge familiebedriften Tinfos. Siden har den Sverige-bosatte forretningsmannen investert i aksjer og obligasjoner, samt i en rekke norske og utenlandske selskaper der verdiene skal skapes gjennom et aktivt eierskap, med stor suksess. Det siste året er intet unntak. Børsen har behandlet ham pent, og også underliggende datterselskaper har kommet seg forbausende bra gjennom coronapandemien. Holta kan således legge til en milliard til formuen.

Bakgrunn

Les Kapitals portrettintervju med Kjetil Holta fra 2017.

Se Kjetil Holtas foredrag fra Investordagen 2019:

Kjetil Holta ble født i 1965 på Notodden i Telemark. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Holta var i flere år bosatt i Belgia av skattemessige hensyn. Nå bor han i Göteborg i Sverige pga. familiære årsaker.

Kjetil Holta er investor gjennom selskapet Holta Invest, som ble etablert i 1983. Selskapet består blant annet av sportsklær, metallurgiske produkter, aksjer og obligasjoner.

Dagens formue stammer fra industri- og kraftkonsernet Tinfos, som ble startet av Kjetil Holtas oldefar Ole H. Holta i 1875. Etter en årelang familiefeide ble store deler av industrikonsernet solgt til franske Eramet i 2008. Striden i forkant stod først og fremst mellom Kjetil og hans halvonkel Halvor Holta om hvordan milliardkonsernet skulle drives. Kjetil eide 46 prosent av selskapet, og satt dermed igjen med 1,6 milliarder kontant og aksjer til en verdi av 600 millioner kroner i Eramet. Det første Holta gjorde etter Tinfos-salget var å ta hele summen ut av banken og sette alt i obligasjoner. Siden har obligasjonsporteføljen blitt mindre. I samme periode har Kjetil bygget opp aksjeporteføljen, og antall ansatte, og gått aktivt inn i flere selskaper. 

Satset 200 millioner på kumøkk

Kjetil Holta, Frode Strand-Nielsen og Dag Rasmussen har pøst inn 200 millioner i en maskin som er ulønnsom for kundene. Nå skal den rulles ut over hele verden.

Jakter exit i Afrika

Med kapital fra Kjetil Holta, Egil Stenshagen og Sundt-familien har Spear Capital kjøpt selskaper i det sørlige Afrika. Nå trenger Martin Soderberg et salg.

Småinvestorer strømmer til Holta-selskap

Med 70 småinvestorer og milliardinvestor Kjetil Holta i ryggen vil helsemyggen Bee Concepts utfordre Continyou, Tellu og Doro Care på trygghetsalarmer.