Kapital

Investor

Porteføljefokus:

Nyfinans bokstavelig talt

Det skjer for tiden en nyorientering i finans. Penger skal ikke lenger forvaltes helt som før. I stedet skal forvaltningen baseres på tre prinsipper som oppsummeres i de tre bokstavene E, S og G for henholdsvis Environment (miljø), Social (samfunnsmessige og sosiale perspektiver) og Governance (eierskapsrollen).

2 min lesetid

Aktuelt

Analytikerkræsjet:

Mowi – opp eller ned?

 Vil oppdrettsselskapet Mowi sette nye all time high-kurser?   

3 min lesetid

Aktuelt

Til tross for at flere amerikanske rentekutt er underveis, viser likevel rapporter tendenser til mer forsiktige konsumenter. Utsikter til mer sparsommelige amerikanere er også dårlig nytt for verdensøkonomien.

Trette forbrukere?

3 min lesetid