Kapital

Investor

Teknisk analyse

Hydro faller og faller

Det er fremdeles usikkerhet knyttet til den videre retningen.

2 min lesetid

Aktuelt

Aktuelt