Kapital

Investor

Anbefalinger:

Investor: Kapital-porteføljen

Riggposisjonene vi har tatt i Kapital-porteføljen, som dessverre har smadret porteføljen så langt i år, må nå sees på som en posisjonering før den saftige kursoppturen som etter alle solemerker venter like rundt hjørnet. Begynner oppturen allerede før vi skriver 2020?

3 min lesetid

Aktuelt

Porteføljefokus:

Nyfinans bokstavelig talt

Det skjer for tiden en nyorientering i finans. Penger skal ikke lenger forvaltes helt som før. I stedet skal forvaltningen baseres på tre prinsipper som oppsummeres i de tre bokstavene E, S og G for henholdsvis Environment (miljø), Social (samfunnsmessige og sosiale perspektiver) og Governance (eierskapsrollen).

2 min lesetid

Aktuelt

Til tross for at flere amerikanske rentekutt er underveis, viser likevel rapporter tendenser til mer forsiktige konsumenter. Utsikter til mer sparsommelige amerikanere er også dårlig nytt for verdensøkonomien.

Trette forbrukere?

3 min lesetid