Tom Eide Knudsen
Styreleder og administrerende direktør i West Coast Invest
Foto: West Coast Invest
Født1959
BostedBergen
Utdannelse
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: West Coast Invest
Nr 67
-15 Plassendring
Se hele listen >
4,10
mrd formue 2020
-10,87 %
Informasjon
Født1959
BostedBergen
Utdannelse
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

De siste tolv månedene er det eiendom og eiendomsutvikling som er lyspunktet. Investeringsselskapet har eierinteresser i nærmere 40 små og litt større eiendomsselskaper, og disse har vært svært aktive på Vestlandet med utbygging knyttet til både reiseliv og næring. Handel, det vil si Spar Kjøp, har til gjengjeld hatt en negativ utvikling som ble ytterligere forsterket i fjor. Spar Shipping er den tredje søylen, men det siste året har vært tøft i tørrlastsegmentet.

Bakgrunn

Det er flere milliard-dynastier lokalisert i Vestlandets hovedstad, men knapt noen av dem er så mangfoldige som den virksomheten Tom Eide Knudsen (og broren Iwan) leder – og eier.

Det som i dag er et konglomerat med shipping, eiendom og handel ble startet av faren Helge Eide Knudsen. Det vil si, kona Reidunn var også med da den første pakken med strikkegarn ble kjøpt inn og solgt via postordre fra kjelleren. Denne virksomheten var forløperen til Spar Kjøp, selskapet som dannet grunnlaget for den formuen som de to brødrene i dag deler etter at faren døde i 2015.

Men, nå er de 24 butikkene og netthandelsvirksomheten det svake leddet i holdingselskapet West Coast Invest. Spar Kjøp har tapt nærmere 300 millioner kroner de siste seks årene, selv om det i årsrapportene stadig vekk er snakk om at det skal gjennomføres nødvendige tiltak for å forbedre lønnsomheten.

Til gjengjeld dannet inntjeningen fra garn og handel grunnlaget for investeringene i shipping, som omfatter 24 tørrlastskip i Spar Shipping. Selskapet ble etablert i 1994, og det er fra denne virksomheten milliardverdiene bokstavelig talt har seilt inn.

Eiendom er det tredje benet i konglomeratet, og dette har raskt blitt en svært omfattende business samlet i bortimot 40 små og litt større selskaper. Porteføljen er på nærmere 300.000 kvadratmeter, og blant prosjektene finner vi både hotell på Flesland og næringseiendommer i Bergen. Til sammen skal brødrene ha kjøpt eiendommer for over tre milliarder kroner. I fjor sikret West Coast Invest seg også en av Bergens flotteste eiendommer, den 90 år gamle Kroepeliengården, for 360 millioner kroner.

Tom Eide Knudsen er i dag både administrerende direktør og styreleder i West Coast Invest pluss styremedlem i Spar Shipping.

Nytt tap i kostbar shippingstrid

Spar Shipping-brødrene Tom og Iwan Eide Knudsen mener rederiet er blitt utsatt for kreditorsvik, men har nå tapt både i tingrett og lagmannsrett. 

Verdiene opp 1,1 mrd. siden årsskiftet

Det knallsterke tørrlastmarkedet har sendt verdien av Eide Knudsen-familiens tørrlastflåte opp med 54 prosent, vel 1 milliard kroner, siden årsskiftet.

– En mildt absurd opplevelse

Spar Shipping jakter fortsatt erstatning etter en omstridt avtale deres tidligere kunde inngikk med Arne Blystad. Motparten sliter med å forstå rederiets strategi og argumentasjon.

Bergen-rederi storeier i OHT

Spar Shipping har overtatt Grand China Logistics 60 prosentsandel i selskapet Lotus Marine på tvangssalg og er blitt nest største eier i OHT.

Eiendom størst hos Eide Knudsen

Brødrene Tom og Iwan Eide Knudsen i Bergen har gjort eiendom til det største forretningsområdet i familieselskapet West Coast Invest.