Fred. Olsen
Styreleder, Bonheur
Foto: Iván Kverme
Født1929
BostedOslo
UtdannelseIngen formell utdanning
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Iván Kverme
Nr 19
+4 Plassendring
Se hele listen >
9,10
mrd formue 2020
+2,25 %
Informasjon
Født1929
BostedOslo
UtdannelseIngen formell utdanning
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Milliardene har rent ut for Timex de siste årene, og spanske Fred Olsen S.A., som satser på eiendom og fritidsmarkedet på Kanariøyene, er rammet av coronakrisen. 

Verdifallet her oppveies likevel av Bonheur BON, som med interesser innen cruise, fornybar energi og medier fortsetter oppover på Oslo Børs – til tross for bråstopp i cruise.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Fred. Olsen og syv etterkommere med eierandeler i formuen (Anette Sofie Olsen, Kristin Grethe Olsen Santana, Severin Olsen Santana, Andrea Marie Nergaard, Thomas Peter Olsen Jebsen, Sofie Eleanor Lilla Jebsen, Caroline Merete Nergaard, Olav Alexander Nergaard og Thomas Fredrik Olsen).

Bakgrunn

Skipsreder Fred. Olsen var som ung mann tilsynelatende mer interessert i malerkunst enn business, men utviklet seg til en fullstendig kompromissløs forretningsmann: Asketisk og grå, kjent for sin strategiske teft og evne til å tjene penger.

Han trekker fortsatt i trådene i et imperium, der eierskapet er spredd på flere generasjoner og der datteren Anette har fått de viktigste posisjonene. Hun er bl.a. adm. dir. i konglomeratet Bonheur, samt styreleder i klokkekonsernet Timex, der majoriteten av aksjene ligger i en Liechtenstein-trust familien etablerte for over 40 år siden.

På 1980-tallet startet en bitter konflikt mellom brødrene Fred. og Petter om fordeling av verdier. Den synlige formuen var stor, den skjulte trolig større. Trusten “Ptarmigan” ble første gang offentlig kjent i 1993. Utdelinger fra trusten skal fordeles likt på familiegrenene til Fred. og Petter Olsen. Familiedynastiets øvrige aksjer i Norge og Storbritannia ble delt mellom brødrene gjennom et forlik i 1997, men trusten viste seg vanskelig å få delt slik når den først var stiftet som evigvarende.

Familien sitter i styrene for trustens viktige eiendeler, Timex og Fred. Olsen SA. Fred. Olsen SA har forretningsadresse på Kanariøyene og driver fergetransport, hotellvirksomhet, golfbane og eiendomsutvikling på øya Gomera i Atlanterhavet utenfor Afrikas vestkyst. Her sitter sønnen Fred. Olsen jr. i styret.

Bare 26 år gammel, og uten erfaring fra forretningslivet eller utdannelse, tok Thomas Fredrik Olsen, siden kalt Fred., over familiedynastiet og utviklet det til landets største industriforetak. Faren, Thomas, hadde gått på Cambridge og drevet imperiet uten noen gang å ha jobbet på et skip. Tidlig i tyveårene valgte Fred. å seile sin egen sjø. Han droppet studier, og var i to år verden rundt som dekksgutt og smører, blant annet med frakt av bananer fra Kanariøyene.

– Det var bedre enn en MBA, bedre enn en ingeniørtittel. Intet diplom kommer i nærheten, sa Olsen i et sjeldent intervju med Fortune (bak mur) i 2015.

I 1955 overtok han sjefsstolen hos Fred. Olsen & Co. etter sin far, som da var rammet av et alvorlig slag. Fred. samlet en liten krets lojale medarbeidere, først og fremst Per Hegnar (Trygve Hegnars far), som kom til å bli hans høyre hånd i mer enn 30 år.

På 1980-tallet snudde han Timex fra et konkurstruet tapssluk til en milliardbedrift. Og nesten samtidig lyktes han med en fiffig snuoperasjon i Aker. Få år etter at Aker var teknisk konkurs, solgte Fred. seg ut med en gevinst på 600 millioner kroner.

Like bra gikk det ikke med hans noe kuriøse spådom om at børsen ville falle i 1994. Den var basert på den russiske planøkonomen Nikolai Kondratjevs teori om at økonomier går igjennom sykluser på mange tiår, hvor kapitalinvesteringer og innovasjon blir fulgt av en like lang bølgedal med stigende kostnader og fallende investeringer.

Petter Olsen solgte enda mer av arvesølvet

Rederarving Petter Olsen har solgt mer av Munch-arven etter foreldrene. To Munch-bilder gikk for til sammen 220 millioner kroner på auksjon hos Sotheby’s i London 25. mars. 

Bonheur snuser på offshore sol

Mens milliardene renner ut i cruise satser Bonheur tungt i fornybart. På norsk sokkel samarbeider de med Hafslund, og i sydligere strøk utforskes sol til sjøs. 

Norsk “Skrik”-selger kvitter seg med mer Munch

Rederarving Petter Olsen fikk vanvittig med oppmerksomhet da han solgte “Skrik” for nesten en milliard kroner. Nå kan Kapital avsløre at Olsen selger flere Munch-bilder fra arven etter foreldrene.