Morten Sigval Bergesen
Styremedlem og medeier Havfonn
Foto: Bergesenstiftelsen
Født1951
BostedOslo
Utdannelse
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Bergesenstiftelsen
Nr 70
+15 Plassendring
Se hele listen >
4,00
mrd formue 2020
+21,21 %
Informasjon
Født1951
BostedOslo
Utdannelse
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Familien har i underkant av halvparten av sin nåværende formue investert i Arendals Fossekompani   . Det børsnoterte kraft- og investeringsselskapet, der også Erik Must er en stor eier, har steget over 40 prosent på Oslo Børs det siste året. Gevinster på eiendom bidrar også til et markert løft for familieformuen. 

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Morten Sigval Bergesen, samt hans kone Ragnhild Bergesen, og barna Morten Sigval Bergesen jr., Henrik Bergesen og Charlotte Bergesen.

Bakgrunn

Morten Sigval Bergesen ble født i Stockholm 2. juni i 1951. Som 25-åring overtok han ledelsen av Bergesen-rederiet sammen sin fetter Petter Sundt på 31 år. Det var deres bestefar, Sigval Bergesen d.y., som utpekte de to barnebarna til å drive rederiet videre i 1976. 

Tospannet ledet selskapet sammen til det ble solgt til Sohmen-familien i Hongkong i 2003. Før salget satt Morten Sigval Bergesen som administrerende direktør i 12 år, fra 1986 til 1998, og som styreformann fra 1998 til 2003. 

Det børsnoterte rederiet hadde en verdi på omtrent en milliard dollar på salgstidspunktet. På denne tiden var Bergesen et av verdens største børsnoterte rederier, med kontorer i en rekke land, og med rundt 3.500 ansatte. Etter salget i 2003 satt Morten Sigval Bergesen igjen med rundt én milliard kroner. 

Bergesen er i dag en av de største eierne i Arendals Fossekompani, sammen med blant annet Erik Must, og det er her størsteparten av familiens formue har vært i senere tid.

Bergesen inn i Bluefront Equity

Milliardær Morten Bergesen går inn med 75 millioner kroner i sjømatinvestor Bluefront Equitys første fond, med målsetting om å øke investeringen.  Og han går ikke inn alene.