Dag Rasmussen
Adm. dir. og medeier i Rasmussengruppen
Foto: Jacob Buchard
Født1968
BostedKristiansand
UtdannelseSivilingenør fra NTNU og M.Sc. fra City University London
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Jacob Buchard
Nr 50
+7 Plassendring
Se hele listen >
6,20
mrd formue 2021
+40,91 %
Informasjon
Født1968
BostedKristiansand
UtdannelseSivilingenør fra NTNU og M.Sc. fra City University London
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Rasmussen-familien legger bak seg et år der vi anslår at selskapets totale verdier har økt med om lag 6 milliarder kroner. Rasmussengruppen har tunge investeringer i både eiendom og verdipapirer, samt i seismikkselskapet Shearwater Geoservices. Spesielt har papirgevinst i kreftvaksineselskapet Vaccibody VACC og realiserte gevinster i Oda bidratt positivt. Totalt kunne Rasmussen-familien vise til over 3,5 milliarder kroner i avkastning fra finansielle anleggsmidler i 2020.

Bakgrunn

Dag Rasmussen er i dag styremedlem, medeier og sjef for det familieeide selskapet i Kristiansand, Rasmussengruppen. Han er utdannet sivilingeniør innen skipsteknikk fra NTNU og tok etterpå en master i Shipping, Trade and Finance fra City University i London. Etter studiene jobbet Dag i to år for Kreditkassens shippingavdeling i London. I 1998 ble han ansatt i familiekonsernet og har vært administrerende direktør fra 2005. Dag kontrollerer 70 prosent av de stemmeberettigede a-aksjene i selskapet, men sitter på 28,4 prosent av kapitalen.

Rasmussengruppen ble etablert i 1936 av Einar Rasmussen senior. Dette ble den første skipseiende delen av selskapet, som bygget seg opp en betydelig virksomhet innen internasjonal skipsfart etter andre verdenskrig. Selskapet satset på tradisjonell tank- og bulkskipsfart, i tillegg til utvikling av nisjeprodukter som blant annet bøyelastere og bolig- og serviceplattformer. På det meste hadde gruppen en flåte på 20 enheter.

Rundt 2000-tallet endret gruppen strategi og satte fokuset på finansielle investeringer, eiendom og shipping/offshore. Gruppen sitter på større eierandeler i en rekke selskaper, børsnoterte som ikke-børsnoterte, og som spenner bredt over flere bransjer – både i Norge og internasjonalt. Store millionverdier er knyttet til investeringene i det børsnoterte gjeldsporteføljeselskapet B2Holding og i eiendomsselskapet Avantor.

Rasmussengruppen er også største eier i seismikkselskapet Shearwater Geoservices, samt storaksjonær i mobilselskapet ICE, Kolonial.no og kreftvaksineselskapet Vaccibody. Rasmussen-familien er i dag en av Sørlandets aller rikeste, og formuen – som har sitt utspring fra familiens tidligere shippingvirksomhet – har de siste årene tatt kvantesprang i takt med gode finansielle investeringsvalg. Det inkluderer salget av en betydelig aksjepost i det Tor Olav Trøim-kontrollerte riggselskapet Borr Drilling – og det i god tid før selskapets aksjekurs begynte å stupe våren 2019.

Avantor hadde en bokført egenkapital på over to milliarder kroner i 2019. De har en eiendomsportefølje på cirka 240.000 kvadratmeter næringseiendom. De har også endel utviklingsarealer blant annet i Nydalen i Oslo, Tønsberg og Kristiansand. Avantor har også bygd opp og driftet Nydalen Energi, som leverer varme og kjøling til en mengde bygninger i Nydalen. Nydalen Energi ble solgt i 2020 og ga Rasmussengruppen en betydelig gevinst.

I 2019 hadde Rasmussengruppen en bokført egenkapital på 15,3 milliarder kroner.

Tidligere styreleder Einar Rasmussen har overført alle aksjer og styreverv til øvrig familie. Einars søster Rannfrid er nå største eier og tilordnes 34 prosent. Dag er toppleder i Rasmussengruppen og sitter med 28 prosent, mens hans søster Cathrine har 18 prosent. Dag Rasmussens avdøde bror Einar juniors sønn og datter, Carl Einar Bonnevie Rasmussen og Julie K. Bonnevie Rasmussen, samt deres mor Maren K. Bonnevie Rasmussen, eier til sammen rundt 20 prosent.

Satset 200 millioner på kumøkk

Kjetil Holta, Frode Strand-Nielsen og Dag Rasmussen har pøst inn 200 millioner i en maskin som er ulønnsom for kundene. Nå skal den rulles ut over hele verden.

Kjendisbonanza i Norwegian – Tigergutt inne

En lang rekke kjendisinvestorer har kastet seg inn i «Nye Norwegian». I tillegg til en svært kjent norsk hedgefondsforvalter i USA er det totalt 79 nordmenn som er NAS-millionærer. 

Flaggebøter på 10,4 millioner

Hvis Finanstilsynet ilegger Arne Fredly bot for manglende flagging i Axxis Geo Solutions blir han én av 100 investorer som har måttet punge ut 10,4 millioner. Se hvem.

Vaccibody ga aksjefest i Kristiansand

Da børsene raste under coronapandemien i fjor vinter, handlet Rasmussengruppen aksjer for rundt 1 milliard kroner. Det har gitt en eventyrlig avkastning.

Raskt inn og raskt ut

CGG hadde bare vært aksjonær i Shearwater i noen få dager før aksjene blir solgt til Rasmussengruppen for 7 dollar pr. stykk.

Aksjehandel viser kraftig verdifall

Rasmussengruppen kjøper ut franske CGG av seismikkselskapet Shearwater. På ett år er gruppens urealiserte milliardgevinst i Shearwater forduftet.