Christian G. Sundt
Eier og styremedlem Sundt
Foto: Sundt
Født1977
BostedUSA
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Sundt
Nr 30
+5 Plassendring
Se hele listen >
8,70
mrd formue 2021
+32,82 %
Informasjon
Født1977
BostedUSA
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Investeringene til søsknene Christian og Else Helene Sundt har hatt en meget pen utvikling det siste året, og formuen deres øker med totalt 4,3 milliarder kroner. Gjennom selskapet Sundt sitter søsknene med betydelige eierandeler i hoteller, som en av de største aksjonærene i Eiendomsspar og Pandox. Begge selskapene opplevde et dramatisk verdifall da coronakrisen slo til. Begge kursene er imidlertid opp over 30 prosent det siste året, noe som gjør at søsknene klatrer på årets liste. I tillegg sitter de på en eierpost i den luxembourgske kredittbanken Advanzia, som stadig leverer nye rekordtall. Investeringsselskapet ble etablert av søsknenes far i 1995.

Bakgrunn

Christian G. Sundt (født 19. mai 1977) er sammen med søsteren Helene arving etter skipsrederen Petter Sundt, som gikk bort i 2007. Søsknene overtok da eierskapet av investeringsselskapet Sundt AS, som ifølge Kapitals beregninger var verdsatt til 5,2 milliarder kroner i 2007.

Verdiene har røtter fra Bergesen-rederiet, som Petter Sundt og fetteren Morten Sig. Bergesen, overtok ledelsen av i 1976. Rederiet ble grunnlagt 41 år tidligere av deres bestefar, og var i sin tid blant verdens største tankbåtrederier. På starten av 2000-tallet ble rederiet solgt, noe som la grunnlaget for investeringsvirksomheten i Sundt AS, et selskap som Petter Sundt etablerte i 1995.

Det er børsen tidligere styreleder Leiv Askvig, som har hatt fullt ansvar for Sundts investeringer som administrerende direktør fra 2003 frem til 2019. Det har vist seg å være særdeles smart, for siden Askvig overtok ansvaret for pengeforvaltningen har den samlede formuen til Sundt est ut fra to milliarder kroner til 16,4 milliarder kroner i 2019. De viktigste postene har vært å finne i Christian Ringnes’ eiendomsselskaper Eiendomsspar og Pandox.

Begge Sundt-søsknene holder en lav profil fra hvert sitt land. Helene er bosatt i Norge, mens broren har utvandret til USA, og bor en halvtimes kjøretur utenfor San Francisco.