Christian G. Sundt
Eier og styremedlem Sundt
Foto: Sundt
Født1977
BostedUSA
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Sundt
Nr 35
-11 Plassendring
Se hele listen >
6,55
mrd formue 2020
-20,12 %
Informasjon
Født1977
BostedUSA
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Med betydelige investeringer i hoteller faller formuen til Sundt-søsknene bratt i år. De viktigste postene er nå å finne i Eiendomsspar og Pandox, med en eierandel på henholdsvis rundt fire og rundt 25 prosent, hvilket bidrar til at Sundt-søsknene har et verdifall på over tre milliarder kroner på årets liste. Pandox, med over 150 hoteller i porteføljen, har fått kjenne på Covid-19-virusets vrede med nesten en halvering av markedsverdien siden nyttår. Eiendomsspar har også blitt klart mindre verdt.

Bakgrunn

Christian G. Sundt (født 19. mai 1977) er sammen med søsteren Helene arving etter skipsrederen Petter Sundt, som gikk bort i 2007. Søsknene overtok da eierskapet av investeringsselskapet Sundt AS, som ifølge Kapitals beregninger var verdsatt til 5,2 milliarder kroner i 2007.

Verdiene har røtter fra Bergesen-rederiet, som Petter Sundt og fetteren Morten Sig. Bergesen, overtok ledelsen av i 1976. Rederiet ble grunnlagt 41 år tidligere av deres bestefar, og var i sin tid blant verdens største tankbåtrederier. På starten av 2000-tallet ble rederiet solgt, noe som la grunnlaget for investeringsvirksomheten i Sundt AS, et selskap som Petter Sundt etablerte i 1995.

Det er børsen tidligere styreleder Leiv Askvig, som har hatt fullt ansvar for Sundts investeringer som administrerende direktør fra 2003 frem til 2019. Det har vist seg å være særdeles smart, for siden Askvig overtok ansvaret for pengeforvaltningen har den samlede formuen til Sundt est ut fra to milliarder kroner til 16,4 milliarder kroner i 2019. De viktigste postene har vært å finne i Christian Ringnes’ eiendomsselskaper Eiendomsspar og Pandox.

Begge Sundt-søsknene holder en lav profil fra hvert sitt land. Helene er bosatt i Norge, mens broren har utvandret til USA, og bor en halvtimes kjøretur utenfor San Francisco.