Endre Tarald Glastad
Administrerende direktør i Glastad Holding
Foto: Mynewsdesk/Scandic
Født1971
BostedFarsund
UtdannelseSiviløkonom fra NHH
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Mynewsdesk/Scandic
Nr 117
+63 Plassendring
Se hele listen >
3,15
mrd formue 2021
+65,79 %
Informasjon
Født1971
BostedFarsund
UtdannelseSiviløkonom fra NHH
BransjeSjømat
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Endre Glastad har store verdier innen eiendom, shipping og oppdrett. Gjennom Glastad Holding har familien i en årrekke tjent gode penger på Norway Royal Salmon   , som nylig ble kjøpt opp av NTS   med oppgjør i både kontanter og aksjer. Prisen de fikk var betydelig høyere enn kursen på børs. Interessene innen eiendom og hotell har utviklet seg positivt det siste året, og skipsverdiene har økt grunnet gode rater den siste tiden. Kapital har i 2021 fått ny informasjon knyttet til fordelingen av holdingselskapet til Glastad-søsknene, hvilket fører til en endret eierbrøk og et betydelig hopp i verdiene til Endre.

Bakgrunn

Endre Tarald Glastad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og er administrerende direktør i familieselskapet Glastad Holding. Farsund-familien Glastads verdier har blitt bygget opp gjennom fire generasjoner og hadde sin opprinnelse i shippingvirksomhet.

Glastad startet som skipsmegler i Braemar Seascope etter å ha fullført utdannelsen på NHH. Etter ett år som skipsmegler jobbet han tre år som aksjemegler i Carnegie før Glastad returnerte til familieselskapet Glastad Capital. Etter fire år som investeringsdirektør i familieselskapet tok Glastad over som administrerende direktør i 2004. Siden Endre tok over har familien foretatt betydelige investeringer i akvakulturnæringen og har siden 2006 vært en betydelig aksjonær i NRS. Selskapet har fortsatt en betydelig shippingvirksomhet og en stor eiendomsportefølje.