Best i business

Kapital har tatt en titt på hvilke nordmenn som har gjort det best i business, i den forstand at de har hatt størst økning i privat formue det siste året. På toppen troner en 60-åring fra Fredrikstad.

13 nye milliarder på bok: Nye børsrekorder verden over gjør at formuen til Ole Andreas “Tigergutt” Halvorsen øker med 13 milliarder kroner, noe som gjør ham til Norges nest rikeste. Foto: Getty Images
Næringsliv

2021 er nok et år hvor hedgefondforvalter Ole Andreas Halvorsen fra Borge i Fredrikstad kan glede seg over å være nordmannen med størst formuesøkning fra året før.  Siden 2020 har den tidligere marinejegerens formue økt med 13.000 millioner kroner, eller rettere sagt 13 milliarder. Det betyr at han i snitt har blitt over 36 millioner kroner rikere hver eneste dag i året som har gått. 

Mens “Tigergutt” i fjor på denne tiden var god for cirka 43 milliarder, har formuen nå vokst til 56 milliarder kroner.  Det tilsvarer en økning på rundt 30 prosent og indikerer at Halvorsen, med sin enormt gode investeringsteft, har slått knock out på de fleste av verdens børsindekser med hedgefond-investeringene sine. 

Grunnleggeren av hedgefondet Viking Global Investors, som lever et tilbaketrukket liv med sin familie i Connecticut i USA, er en populær herremann i de tyngste meglermiljøene på Wall Street. For når vi ser på de store, løpende kundeordrene som fondet plasserer hos de største amerikanske investeringsbankene, er det ikke småpenger han legger igjen i kurtasje.  Halvorsens formuesvekst er knyttet til hans vellykkede børsinvesteringer i flere av USA største selskaper, som teknologikjempene Facebook, Tesla og Amazon. Bare i år er den toneangivende Nasdaq-indeksen opp med nær 20 prosent, og setter fortløpende rekorder, noe som kommer tungt investerte Halvorsen til gode.  

Selv om den 60 år gamle Fredrikstad-gutten, med fortid som marinejeger og med erfaring fra investeringsbanken Morgan Stanley, lever et tilbaketrukket liv med familien i USA, er han stadig i Norge. Han har en fasjonabel bolig på Gimle-platået i Oslo, elsker å gå på ski i gamlelandet og har ved flere anledninger dukket opp under meglerhuset Pareto Securities' årlige energikonferanse.

Formuer i fisk og shipping

Som en god nummer to på listen over nordmenn med høyest formuesøkning det siste året finner vi hovedaksjonær i Salmar   , Gustav Witzøe (68) , med en formue på 45,6 milliarder. Skulle den nye rødgrønne regjeringen finne på å øke formuesskatten, er det med andre ord enorme verdier som potensielt står på spill for statskassen om Witzøe skulle flagge ut av landet. Formuesøkningen bare det siste året utgjør i kroner og øre cirka 12,1 milliarder, tilsvarende en økning på over 36 prosent. 

John Fredriksen , Johan H. Andresen og Torstein Hagen følger så på de neste plassene over nordmenn med høyest formuesøkning det siste året. Alle med ti milliarder ekstra i kistebunnen fra i fjor.

John Fredriksen er landets desidert rikeste med en formue på 114 milliarder, opp ti milliarder fra 2020. Økningen skyldes et godt tørrbulkmarked, stigende eiendomspriser og nye børsrekorder i oppdrettsselskapet Mowi   , der Fredriksen er største aksjonær. Nylig valgte Fredriksen-familien å legge investeringsporteføljen inn under selskapet Aeternum Capital, som ledes av Vegard Søraunet, tidligere investeringsdirektør i Odin Forvaltning.

Etter et hardt 2020 for cruisereder Torstein Hagen, som i fjor måtte se verdier for 40 milliarder fordufte som følge av at passasjerene uteble og cruisebåtene måtte legges i opplag, i det som er et av de største formuesfallene i løpet av Kapitals historie, ser det nå lysere ut igjen for cruiserederen. Bookingen er på full fart oppover, turistene strømmer tilbake, og pengene renner inn igjen. Verdiøkningen på ti milliarder tilsvarer en 50 prosents økning siden i fjor.   

Pent i PE

Kapitalforvaltning er ellers lukrativ business også for private equity (PE)-toppene Christian Sinding og Anders Misund. Selv om duoen nylig solgte seg litt ned, har de fortsatt betydelige eierposisjoner i det børsnoterte PE-fondet EQT, som på Stockholmsbørsen prises til 380 milliarder. Begge de to norske PE-toppene mer enn dobler formuen fra i fjor, noe som gjør at de nå er inne på topp 5-listen over de med høyest formuesvekst siste år, målt i prosentvis avkastning. 

Hos Rasmussengruppen i Kristiansand forvaltes fortsatt familieverdiene stødig og sikkert. Dag Rasmussen har på ett år blitt anslagsvis 40 prosent rikere, og kontrollerer nå en personlig formue på over seks milliarder.  

Flere søkkrike teknologiinvestorer    

I likhet med Ole Andreas Halvorsen er det også flere andre nordmenn som opplever at formuene deres vokser i ekspressfart som følge av investeringer i teknologiaksjer. For nordmannen med aller størst formueshopp, regnet i prosent, er i år den Brussel-baserte investoren Arne Græe. Han er en av hovedaksjonærene i elektronikkselskapet Nordic Semiconductor   , som på Oslo Børs har kommet opp i en markedsverdi på 59 milliarder etter en kursopptur siste året på 230 prosent. 

62-åringen er nå god for fem og en halv milliard, og det tilsvarer et formueshopp det siste året på godt over 200 prosent. Det er klart høyest, målt i prosent, blant alle rikingene her hjemme. 

Nordic Semiconductor-festen løfter også formuen til investor Edvin Austbø, som er tiende største aksjonær i selskapet. Den tidligere analysesjefen i Carnegie er nå god for to milliarder, en økning på 80 prosent målt fra 2020-nivået. 

Siste års kursopptur i IT-selskapet Crayon Group Holding   på rundt 80 prosent, sender formuen til selskapsgründer og hovedeier Rune Syversen opp i nær to milliarder, en økning på 50 prosent siste år. Parallelt opplever administrerende direktør og stor-aksjonær i e-læringsselskapet Kahoot!   , Eilert Hanoa , et betydelig formueshopp fra i fjor. Det gjør også Jan Haudemann-Andersen, som i likhet med Hanoa sitter på et betydelig antall Kahoot!-aksjer. Selskapet prises til rundt 33 milliarder etter en kursoppgang siste år på om lag hundre prosent. 

Til topps: Ingen annen nordmann har en prosentvis større økning i formuen enn hva Arne Græe kan vise til. Som en av hovedaksjonærene i teknologiselskapet Nordic Semiconductor har 62-åringen nå en formue på 5,5 milliarder, tilsvarende en økning på over 200 prosent fra 2020. Foto: Hegnar Media

Generelt sterke aksjemarkeder er hovedårsaken til at investorene Kjell Christian Ulrichsen og Erik Must, en duo som i sin tid startet opp det nå nedlagte meglerhuset Fondsfinans, har god verdiøkning det siste året. Regnet i prosent har 76 år gamle Ulrichsen et formueshopp det siste året på 125 prosent, noe som gir ham en formue på nær fem milliarder. 

Ulrichsens partner, Erik Must, sitter på nettoverdier for litt over tolv milliarder, en økning på 60 prosent siste tolv måneder. En sentral bidragsyter til økningen er kursoppgangen i Arendals Fosskompani   , der Must er en av hovedaksjonærene. 

Ifølge Finansavisen har investor Harald Moræus Hanssen i kompaniskap med andre investorvenner gjort en real kule på flere containerskip de sikret seg for en tid tilbake. Dette, kombinert med en bred aksjeportefølje, er med på å sende 58-åringens formue opp til tre milliarder, en dobling fra året før. Investorene Arne Fredly og Øystein Stray Spetalen er også med på Kapitals liste over nordmenn med høyest formuesøkninger, og begge sitter nå på verdier anslått til respektive fire og en halv milliard, en økning på 700 millioner målt mot 2020-anslagene.       

Oppdrettere – bare rikere og rikere

Norsk sjømateksport setter også fortløpende rekorder. I første halvår nådde eksportverdien 54 milliarder, et halvårsnivå man aldri før har registrert. Utviklingen reflekteres på Oslo Børs, der oppdrettsselskaper som Mowi   , Lerøy Seafood Group   og Salmar   stiger til stadig nye rekordnivåer. En rekke oppdrettere blir dermed enda rikere enn de var på samme tid i fjor. Anders og Lars Måsøval er tredjegenerasjons oppdrettere og har i 2021 gått på børs med familieselskapet Måsøval Fiskeoppdrett. Siden noteringen har selskapet steget med ti prosent. Brødrene har nå en formue hver for seg som er beregnet til nær tre milliarder, betydelig høyere enn på samme tid i 2020. 

Herrene Endre Tarald Glastad , Kjell Arild Lorentzen og Helge Gåsø er også klart rikere enn i fjor som følge av investeringer innen sjømatsektoren. Bransjenestorene Helge Arvid Møgster , Gerard Meidell Alsaker , Inge Harald Berg og Gustav Witzøe kontrollerer en samlet formue på nesten 75 milliarder, takket være deres langsiktige og dedikerte engasjementer innen en og samme bransje, sjømat.       

Eiendomsformuer – nye kraftige økninger 

Med en styringsrente på null prosent går flere og flere eiendomsprosjekter ut med positiv nåverdi. Investeringstrykket forblir dermed fortsatt intenst inn mot eiendomssektoren, både innen bolig- og næringseiendomsmarkedet. 

Samme tendens ser vi også på Oslo Børs, der eiendomssektoren er opp med rundt ti prosent siden årsskiftet. Landets mektigste eiendomsbesittere og -utviklere, som Aage Thoresen , Tor Andenæs og Erling Falch Monsen, for å nevne noen, er dermed enda rikere i år enn i fjor. 

Det gjelder også for Edgar Haugen. Eiendomsinvestoren kontrollerer en portefølje bestående av omtrent 1,95 millioner kvadratmeter næringseiendom gjennom selskapet Ragde Eiendom, som leverte rekordtall for 2020. Haugen er i dag en av landets aller rikeste med en formue på 18 milliarder, opp 20 prosent på ett år.  

Sundt-arvingene, Helene og Christian G. Sundt, er hovedeiere i den børsnoterte hotellkjeden Pandox, som på Stockholmsbørsen har en markedsverdi på rundt 26 milliarder etter en kursoppgang siste tolv måneder på cirka 25 prosent. Søsknenes respektive privatformue ligger i år på 8,7 milliarder, opp med om lag 30 prosent fra i fjor. 

Og landets virkelig store eiendomsbaroner, som Ivar Tollefsen , Torstein Tvenge og Christian Ringnes, blir enkelt og greit bare rikere og rikere – og trioen kan i år skilte med et samlet formuesløft på 16 milliarder. Tollefsens formue er nå på 38,5 milliarder, en økning som også gjenspeiler at hans stadig bredere internasjonale eiendomsportefølje utvikler seg positivt. 

Milliardberget: Et friskt eiendomsmarked sender formuen til Edgar Haugen opp i 18 milliarder, en økning på 20 prosent siden i fjor. Foto: Iván Kverme

Shippingopptur  

God formuesutvikling har også rederne Thomas Wilhelmsen og Leif O. Høegh , som i lys av bedre shippingmarkeder kan glede seg over et hopp hver seg på rundt 60 prosent. Shippingnestor Fred. Olsen og resten av familien eier nær 50 prosent av Bonheur-aksjene gjennom Fred. Olsen-selskapene Invento og Quatro. På Oslo Børs har kursen gått nesten 40 prosent hittil i år, og i dag har Bonheur   en markedsverdi på over 14 milliarder kroner. Kursfesten bidrar til å sende 92 år gamle Fred. Olsen inn på listen over årets vinnere med en formuesøkning på 1,2 milliarder, tilsvarende 13 prosent.

Full fest hos Andresen       

Salget av Ensjø-tomten til NRK bidro til at Ferd, som er Johan H. Andresen og familiens private investeringsselskap, økte sine verdier med 3,9 milliarder kroner i første kvartal. Konsernet ellers utvikler seg i positiv retning, og den verdijusterte egenkapitalen anslås til 45 milliarder , en økning på ti milliarder siste år, og sender dermed Johan H. Andresen høyt opp på listen over Norges aller rikeste privatpersoner. I tetsjiktet ligger også Kjell Inge Røkke i kraft av å være hovedaksjonær i det børsnoterte Aker   . Industrikonsernet har siste år fosset frem på Oslo Børs, noe som slår direkte ut i romsdalingens lommebok, som på ett år har est ut med 33 prosent, til 36,6 milliarder.   

Når pandemirestriksjonene nå heves, øker også aktiviteten innen alle av Petter Stordalens forretningsområder. Investoren og hotelleieren styrer Nordens største reiselivskonsern, men kontrollerer også en eiendomsportefølje verdsatt til mellom 14 og 15 milliarder kroner. I fjor var det regelrett full krise, og i 2020 fikk konsernet, Strawberry Holding, et resultat på minus 1,9 milliarder. Men businessen er i ferd med å normaliseres, inkludert et gradvis høyere belegg i hotellkjeden Nordic Choice Hotels. I år løftes formuen hans til 19 milliarder, et hopp på tre milliarder fra 2020-anslaget.

Og i takt med en dagligvarebransje som til fulle har høstet fordelene av nordmenns mer eller mindre pålagte hjemmetilværelse, skyter formuene til hovedeierne i både NorgesGruppen og i Rema 1000, henholdsvis Johan Johannson og Odd Reitan, til nye toppnoteringer. Deres respektive formuer settes i år til rundt 50 milliarder, en økning på 14 prosent.