Thomas Wilhelmsen
Konsernsjef Wilh. Wilhelmsen
Foto: Iván Kverme
Født1974
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Iván Kverme
Nr 78
+37 Plassendring
Se hele listen >
4,50
mrd formue 2021
+60,71 %
Informasjon
Født1974
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom
BransjeShipping
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Etter dødsfallet til Morten Wilhelm Wilhelmsen i fjor har sønnen Thomas overtatt kontrollen i rederiet. Familien befinner seg midt i en bitter familiestrid om kontrollen av selskapet. Interne konflikter har dog ikke hatt nevneverdig innvirkning på Wilh. Wilhelmsen-aksjen, som har steget over 61 prosent de siste tolv månedene.

Bakgrunn

Thomas Wilhelmsen er født i Oslo, og er sønn av avdøde Morten Wilhelm Wilhelmsen. Han har gått gradene i familierederiet Wilh. Wilhelmsen, fra sommerjobb i skoleferier til forskjellige jobber i selskapets utenlandsavdelinger. 

Etter siviløkonom-studiene ved Heriot-Watt University i Skottland flyttet Thomas til Australia for å jobbe for det norsk-svenske bilskipsrederiet Wallenius Wilhelmsen. Før han tok over som regionansvarlig for det nyetablerte serviceselskapet WMS hadde han en lederfunksjon i Wilhelmsen Lines Car Carriers i London. 

I senere tid har Thomas fylt på med lederutdannelse fra IMD og Cranfield University i England. Siden 2010 har han vært konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen. I starten av 2020 brøt det ut en offentlig familiekonflikt, hvor flertallet av eierne i familieselskapene er misfornøyd med dagens styringsstruktur, som gir all makt til Thomas Wilhelmsens familiegren. De eier den eneste stemmeberettigede aksjen i familieselskapet Tallyman. 

Det er fortsatt steile fronter i striden om styring av formuen, skrev Finansavisen i tidligere i år.

På fritiden liker Thomas å spille tennis, og han er en erfaren jeger.

Vil hente 850 mill. til Gram Car Carriers

Eierne av Gram Car Carriers vil styrke egenkapitalen og styrer rederiet mot børs. Fearnley og Pareto jakter nå 100 millioner dollar i investormarkedet.

Nedtur for Tudor

Wilhelmsen-gruppens investeringsselskap, Tudor gjorde det langt svakere i 2020 enn i 2019.

Schnitler gir seg etter 19 år

Diderik Schnitler går av etter 11 år som styreleder i Wilh. Wilhelmsen Holding. Han etterfølges av Carl E. Steen.