På diskret Røkke-tokt

Styreformann og hovedaksjonær i Solon Eiendom, Simen Thorsen, flyr – sammen med blant annet investor og mangemilliardær Edvin Austbø – stadig høyere opp på aksjonærlisten i det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet Akastor. Så hva skjer?

Bullish: Simen Thorsen, gründer og hovedaksjonær i Solon Eiendom, sniker seg stadig høyere opp på aksjonærlisten i Akastor. Foto: Ivan Kverme
Investornytt

– Du, jeg har i grunnen ikke lyst til å kommentere så mye rundt dette her. Men det jeg kan si, er at hvis dere ser på aksjonærlistene tilbake i tid, har jeg vært med en god stund i Akastor Akast. De siste aksjene som jeg nå står oppført med er en opsjon jeg har tiltrådt, sier Simen Thorsen til Kapital.

Thorsen har hatt knallsuksess knyttet til etableringen av det børsnoterte eiendomsselskapet Solon Eiendom Solon, der han i dag er hovedaksjonær med ikke fullt 20 prosent av aksjekapitalen. Nå har han også tydeligvis klokkertro på kursoppgang i Akastor Akast, et selskap innunder Aker-sfæren og kontrollert i bunn og grunn av Kjell Inge Røkke. Thorsen eier nå totalt 3,3 millioner Akastor-aksjer, der 2,2 millioner aksjer er kjøpt privat, mens de resterende er kjøpt via hans eget private investeringsselskap, Hortulan. Eiendomsgründeren vil nødig gå i detaljer om hva som har trigget investeringen i Akastor Akast, som på Oslo Børs nå har en markedsverdi på 1,9 milliarder kroner etter en kursnedtur siste tolv måneder på rundt 25 prosent.

– Investeringen er å betrakte som et lodd jeg i forholdsvis lang tid har hatt inn mot Aker-systemet. Aker Aker er jo et system, og som man særlig ser i disse dager, er gode på å fremme aksjonærverdier, sier Thorsen. Han vil ikke opplyse om hvilke andre selskaper på Oslo Børs han satser på. Kapital er likevel kjent med at han blant annet har investert i kreftvaksineselskapet Vaccibody Vacc.

Flere private posisjonerer seg

Thorsen er uansett en av de største private investorene i Akastor Akast, sammen med den svært mediesky investoren Edvin Austbø. Den tidligere analysesjefen i meglerhuset Carnegie ble av Kapital i fjor høst beregnet til å sitte på en personlig formue anslått til 1,1 milliarder kroner. Gjennom sitt private investeringsselskap Alden er Austbø nå den åttende største aksjonæren i Akastor Akast, med 2,5 millioner aksjer. Den tidligere profilerte eiendomsmegleren i Nordvik & Partners, Gregers Barman Gabrielsen, er med nesten 700.000 aksjer i Akastor Akast også inne på listen over de 30 største eierne. Denne posten har, basert på dagens børskurs, en markedsverdi på ikke fullt fem millioner kroner.

Akastor – ryddesjau venter?

Akastor Akast er i dag et investeringsselskap rettet mot oljeservice med en portefølje av industrielle og finansielle selskaper. Akastors Akast mest verdifulle selskap er MHWirth, som arbeider med å utvikle og levere bærekraftige teknologier i boremarkedet. Siden Akastor Akast ble skilt ut som et selvstendig børsnotert selskap fra Aker Solutions Akso i 2014, har Akastor Akast frigjort seks milliarder kroner ved salg av virksomheter.

Og som kjent har Aker Aker på bare få måneder ryddet kraftig opp rundt mange av sine porteføljeselskaper. Nye strategiske planer for Akastor Akast er det derfor langt fra usannsynlig at Aker Aker nå kommer til å dra i gang for et av sine mindre datterselskaper. Stadig flere investorer ønsker åpenbart å posisjonere seg nettopp for dette.