Ratingbyrå: Disse ti norske selskapene har lavest ESG-risiko

Det er ikke alltid de tilsynelatende grønneste selskapene medfører lavest risiko relatert til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring. 

ESG-muligheter: Oslo Børs byr på flere investeringsmuligheter med lav bærekraftrelatert risiko. Foto: Lise Åserud
Næringsliv

Å eie såkalte ESG-aksjer har de siste årene vist seg å kunne gi eksepsjonelt høy avkastning. Men denne typen investering dreier seg like mye om å unngå risiko knyttet til miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring – eller i det minste å få tilstrekkelig betalt for å ta slik risiko.

Temaet er spesielt aktuelt i forbindelse med den forestående implementeringen av EUs nye klassifiseringssystem for bærekraftig virksomhet, som er ventet å kunne gi økt fokus på hva som er bærekraftig – og hva som ikke er det. Dette kan, sammen med politiske initiativer som eksempelvis Joe Bidens grønne plan, gi ytterligere kapitalflyt i retning bærekraftige investeringer. 

Tilsvarende kan kapitalflyten dreie vekk fra selskaper eller sektorer der ESG-risikoen er høyere. For investorene handler det i verste fall om å unngå å bli “låst inne” i virksomheter som fases ut.

Det er verdt å merke seg at problemstillingen går på tvers av de tre ESG-parameterne – det holder ikke å investere i noe som er grønt, dersom det samtidig scorer svakt på de andre punktene. Men det er heller ikke påkrevd å investere i selskaper med en veldig tydelig grønn eller bærekraftig profil, si innen fornybar energi eller resirkulering, for å redusere ESG-risikoen.

Dette gjenspeiles i den følgende listen, der Morningstar har plukket ut de ti norske selskapene med lavest ESG-risiko, basert på data fra sitt heleide datterselskap Sustainalytics. Sistnevnte er et av de store internasjonale ESG-analysebyråene, og har dekning på 104 norske selskaper. De ti med lavest risikoscore av disse er:

  • Schibsted
  • Kitron
  • Scatec Solar
  • Aker
  • Kid
  • Next Biometrics
  • Fjordkraft Holding
  • Entra 
  • Q-Free
  • Europris

Om vinneren Schibsted  skriver Morningstar at mediekonsernet er blant de 150 selskapene med lavest ESG-risiko i hele Sustainalytics selskapsunivers, som består av nesten 13.000 selskaper. Industrien Schibsted opererer i, regnes generelt for å ha lav ESG-risiko.

Ikke overraskende finner man flere teknologiselskaper, samt solkraftselskapet Scatec Solar  , på listen. Det mest oppsiktsvekkende innslaget er kanskje Fjordkraft  .

“Industrien strømprodusenter, der Fjordkraft Holding hører hjemme, har en gjennomsnittlig høy ESG-risikoscore. Men Fjordkraft Holding håndterer ESG-utfordringene sine meget tilfredsstillende, og selskapet er på 2. plass av 59 selskaper innad i sin industri. Materielle ESG-utfordringer for denne industrien er blant annet forretningsetikk og menneskelig kapital,” skriver Morningstar.

esg
oslo børs
bærekraft
schibsted
kitron
scatec solar
aker
kid
next biometrics
fjordkraft holding
entra
q-free
europris
Reportasjer
Næringsliv