Finanscowboy hevdet han bodde i utlandet mens bankkortet gikk “varmt” i Norge

Den omstridte forretningsmannen Per Morten Hansen meldte flytting til England i 2008. Oslo byfogdembete har nylig kommet til at dette bare var spill for galleriet, og har gitt kemneren medhold i å ta utlegg for omlag 23 millioner kroner i ubetalt skatt. 

Forretningsmannen Per Morten Hansen har siden 2008 hevdet å bo i England. En nylig dom i Oslo byfogdembete slår fast at dette ikke er tilfellet. Foto: Iván Kverme Foto: Iván Kverme

Dommen i Oslo byfogdembete ble avsagt i juli og er den siste i en rekke dommer mot forretningsmann Per Morten Hansen de siste årene. Alle kretser rundt samme tema: Staten ved henholdsvis Oslo kemnerkontor, Skatt sør og Kemneren i Drammensregionen mener Hansen skylder tilsammen omlag 26 millioner kroner i skatt. De har krevd utlegg i to eiendommer - et hus i Ankerveien i Holmenkollen, samt en luksuriøs 129 kvadratmeter stor fritidsbolig på Lille Kirkeholmen i Kragerø-skjærgården med privat båtplass.

Eiendommene er registrert på Hansens gamle kamerat fra Drammen, eiendomsinvestoren Tom Saxegaard, men staten mener Hansen er den reelle eieren. Tre forskjellige rettsinstanser har gitt staten medhold i deres påstand. Først i en arrestkjennelse hos Oslo byfogdembete i 2017, så i Borgarting lagmannsrett i 2018 og senest på ny i Oslo byfogdembete i februar i år

I dommen som nå foreligger slår retten fast at Hansen var skattepliktig til Norge i hele perioden ligningsvedtaket gjelder. De baserer det blant annet på hans omfattende bruk av penger i Norge, og at Hansen ikke har dokumentert skatteplikt i England.  

Domfelt flere ganger

Hansen er i Norge kjent som “Drammens fattigste playboy” og har i årevis beveget seg i finansverdenens gråsoner. I 1992 ble han dømt til syv måneders fengsel for heleri av fire malerier, deriblant det stjålne Munch-litografiet “Madonna”.

I 1996 ble han slått personlig konkurs. Deretter fulgte en periode som seriegründer. Blant annet startet han slanketyggegummiselskapet Gumtech, tollselskapet Andenæs Suldal og senere, sammen med flere, firmaet Elspar som importerte billige elektroniske artikler. Varene ble så solgt til spottpris til elektronikkjedene.

Det siste endte med at han i 2001 ble tiltalt for å ha svindlet tollvesenet for over fem millioner kroner. I tillegg ble han tiltalt for å ha skjult aksjer, penger, kunst og verdigjenstander etter sin personlige konkurs; og han var tiltalt for vold og å ha bedratt en forretningspartner.

Saken endte med at Hansen i 2003 ble dømt til 18 måneders fengsel, og fikk fem års konkurskarantene. Han ble også dømt til å betale staten over fire millioner kroner i erstatning. Han ble i tillegg dømt for bounndragelse for et samlet beløp på tre millioner kroner.

Hva Hansen egentlig har drevet med siden 2008 er i det store og hele ganske uklart, men noen drypp har det blitt. I slutten av november i fjor ble Hansen pågrepet av dansk politi på Kastrup lufthavn i København. Pågripelsen skjedde etter en begjæring fra Økokrim. 

Siktelsen gjaldt hvitvasking, men han har senere blitt løslatt.  Kapital har i den siste tiden også skrevet om flere av Hansens andre prosjekter. Det gjelder et fallert diamantprosjekt i Sierra Leone, og et forsøk på bitcoin-utvinning i de svenske skoger. 

Lån eller utbytte? 

Den nylige dommen fra byfogdembete gir derimot noe bedre innsikt i hva Hansen faktisk har bedrevet siden 2008.  

I 2004 ble selskapet Great Southern Ltd (GSL) stiftet på British Virgin Islands. Hansen blir utnevnt som trustee (bestyrer) for selskapet. To år senere godkjenner selskapet et lån til Hansen med en låneramme på én million pund. Hansen signerer på vegne av GSL som långiver og seg selv som låntaker. I årenes løp blir dette beløpet noe utvidet, og staten anslår at totalt har GSL lånt omlag 13 millioner kroner til Hansen. 

Staten mener at Hansen er reell eier av GSL, og at lånet derfor er underlagt skattepliktig utbytte. De viser til at lånerammen er stor, og at lånet ble gitt på et punkt da Hansen hadde vært under konkursbehandling i ti år. Staten mener pengene har gått til private formål. Hansen har bestridt dette og mener han er en av flere aksjonærer i selskapet, men han har ikke kunnet opplyse hvem de andre aksjonærene skal være. 

Retten retten finner det mest sannsynlig at Hansen har full kontroll og disposisjonsrett over de midler GSL disponerer og at han er reell eier av i alle fall største delen av GSL.
Oslo byfogdembete

Retten gir staten medhold og slår fast at dette ikke er et lån. 

"Retten retten finner det mest sannsynlig at Hansen har full kontroll og disposisjonsrett over de midler GSL disponerer og at han er reell eier av i alle fall største delen av GSL. Det fremgår av trustavtalen at han har fått en vid og ugjenkallelig fullmakt. En slik fullmakt får en ikke hvis en ikke er reell eier av i alle fall et flertall av aksjene." 

Retten bemerker også at det er høyst usannsynlig at et selskap, som ikke Hansen eide eller kontrollerte, ville ytt et så stort lån til en aktør som på det tidspunkt hadde vært under konkursbehandling i ti år. 

Avslørt av kortbruk

Om Hansens angivelige flytting til utlandet skriver retten: 

"Det er ikke dokumentert at det foreligger arbeidsinntekt ved opphold i utlandet. Det er ikke fremlagt lønnsslipper, selvangivelser i UK eller andre land og heller ikke arbeidskontrakter som viser lønnsinntekt. Det er heller ikke dokumentert at eventuelt arbeid har skjedd i utlandet. Det er heller ikke bevist noe opphold av minst tolv måneders sammenhengende varighet i utlandet."

Deler av denne konklusjonen bygger også på Hansens bruk av penger. Skatteetaten har gjort en kontroll av Hansens kortbruk. Blant annet er det i perioden mellom 2008 og 2013 avdekket kortbruk i Norge mellom 140 og 248 dager i året. Hansen selv har anført at den fremlagte rapporten kun viser antallet dager kortene er brukt i Norge, men ikke hvem som har brukt dem.  

Retten slo fast at Skatteetatens undersøkelser viser at Hansen har hatt betydelige opphold i Norge i hele perioden og ikke kan oppfylle kravet til 12 måneders opphold i utlandet. 

Må betale

Summen av alt dette er at retten ga staten medhold i å kunne ta utlegg i Hansens eiendommer i Holmenkollen og i Kragerø. I utgangspunktet var utleggsummen omlag 26,5 millioner kroner, men det siste utlegget som ble fremmet har blitt avkortet med 3,1 millioner kroner. Det vil si at skattekravet er der fortsatt, men det har ennå ikke gått til utleggsforretning. 

Det er grunn til å tro at dommen vil bli anket
Christian Flemmen Johansen i Advokatfirmaet Elden

Nok en gang endte striden rundt eiendommene og utleggene med seier for staten, og Hansen ble ilagt saksomkostninger på 315.000 kroner. Skatteetaten har ikke villet gi noen kommentar til denne saken utover opplysningene som står i dommen.   

Per Morten Hansens advokat, Christian Flemmen Johansen i Elden, har foreløpig ikke fått diskutert dommen med Hansen. Advokatfirmaet Elden

Hansens advokat, Christian Flemmen Johansen i Advokatfirmaet Elden, opplyser til Kapital at han mottok dommen i rettsferien og derfor ikke har fått gjennomgått den med sin klient. 

– Jeg kan derfor ikke uttale meg om dens innhold, men det er grunn til å tro at den vil bli anket, sier han. 

Reportasjer