Marie Benedicte Bjørnland
Politidirektør
Foto: Håkon Mosvold Larsen
Født1965
BostedSandefjord
UtdannelseJurist
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Håkon Mosvold Larsen
Nr 16
-7 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1965
BostedSandefjord
UtdannelseJurist
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Bjørnland tiltrådte som politidirektør for Politidirektoratet og politi- og lensmannsetaten i april i fjor. Som sjef for det øverste ledelsesnivået i politiet har Bjørnland stor innflytelse over hvordan fremtidens politikorps vil være organisert. Fra tidligere har Bjørnland bred erfaring, og hun har opparbeidet seg stor tillit og anerkjennelse. Fra 2012 til 2019 var hun sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).