Toril Marie Øie
Høyesterettsjustitiarius
Foto: Høyesterett
Født1960
BostedBærum
UtdannelseJurist fra UiO
BransjeJus
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Høyesterett
Nr 52
-24 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1960
BostedBærum
UtdannelseJurist fra UiO
BransjeJus
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

I mars 2016 ble Øie historisk som Norges første kvinnelige høyesterettsjustitiarius. Som leder av den øverste domstolen i Norge er stillingen formelt regnet som landets fjerde mektigste etter Kongen, stortingspresidenten og statsministeren. Reelt er makten fortsatt stor, men den begrenser seg siden hun kan ta få store avgjørelser alene. Før hun ble dommer, jobbet Øie 18 år i Justisdepartementets lovavdeling som avdelingsdirektør og lovrådgiver.

Høyesterett skal finne ut hva EØS betyr

Spørsmålet er hvor følsomme også andre rettsområder enn trygderett er for hva EØS betyr for norsk rett, erkjenner høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.