Ida Wolden Bache
Visesentralbanksjef og nestleder av hovedstyret i Norges Bank
Foto: Vidar Ruud
Født1973
BostedBærum
UtdannelseMastergrad i samfunnsøkonomi ved London School of Economics
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Styrets leder

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021
Foto: Vidar Ruud
Nr 38
-7 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1973
BostedBærum
UtdannelseMastergrad i samfunnsøkonomi ved London School of Economics
BransjeFinans
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Styrets leder

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2021

Wolden Bache ble valgt inn som visesentralbanksjef i Norges Bank våren 2020. Hun kom fra stillingen som avdelingsdirektør i Pengepolitisk avdeling, og har stadig klatret i gradene siden hun først endte på sentralbankens lønningsliste som forskningsassistent i 1998. Samfunnsøkonomen er også medlem av bankens hovedstyre, og flere eksperter har holdt en knapp på Wolden Bache som arvtager for Øystein Olsen når han går av til neste år.

Norges Bank frykter lønnsveksten

Faren for høyere lønns- og prisvekst gjør at Norges Bank nesten garanterer renteheving i juni, og det er også mulig at ekstra rentehevinger må til.

Frykter lønnsveksten mest

Faren for en internasjonal resesjon plager Norges Bank mindre enn den høye, norske lønnsveksten.