Mette I. Wikborg
Departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet
Foto: Heiko Junge
Født1963
BostedOslo
UtdannelseSamfunnsøkonom fra UiO
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Heiko Junge
Nr 21
-5 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1963
BostedOslo
UtdannelseSamfunnsøkonom fra UiO
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Wikborg ble utnevnt til øverste administrative leder i Nærings- og fiskeridepartementet høsten 2018, etter å ha vært ekspedisjonssjef og leder av departementets eierskapsavdeling i ti år. Hun har tidligere jobbet blant annet i Finansdepartementet, McKinsey og ved Universitetet i Oslo. Wikborg er utdannet samfunnsøkonom fra UiO, har studier fra Harvard, og har tatt ledelsesprogram ved Insead og sjefskurset ved Forsvarets høgskole.