Olaug Vervik Bollestad
Landbruks- og matminister (KrF)
Foto: NTB
Født1961
BostedGjesdal
UtdannelseSykepleier
BransjePolitikk
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: NTB
Nr 11
-4 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1961
BostedGjesdal
UtdannelseSykepleier
BransjePolitikk
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Bollestad ble konstituert som ny leder i et splittet KrF da Knut Arild Hareide tapte kampen om partiets sjel. Hun trådte inn i regjeringen sammen med etterfølger Kjell Ingolf Ropstad, og har sittet som landbruksminister siden. Andre ministre har dominert spaltene i 2020, men Bollestad greide å gjennomføre et, riktignok forenklet, landbruksoppgjør allerede i april i en tid der det meste av lignende forhandlinger ble utsatt.