Anne Nafstad Lyftingsmo
Regjeringsråd
Foto: Ivan Kverme
Født1968
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom fra NHH
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Ivan Kverme
Nr 12
-4 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1968
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom fra NHH
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Som øverste administrative sjef for Statsministerens kontor har regjeringsråden stor beslutningsmyndighet i mange sentrale spørsmål. Hun er blant Erna Solbergs mest betrodde i embedsverket, og en av få som kan tillate seg å sjefe over sjefen. Det er dessuten Lyftingsmo som sitter på motsatt side av bordet for kongen når han avholder statsråd. Nafstad Lyftingsmo har bakgrunn blant annet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.