Eli Telhaug
Departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet
Foto: Tore Kristiansen
Født1962
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom fra NHH
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Tore Kristiansen
Nr 20
-5 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1962
BostedOslo
UtdannelseSiviløkonom fra NHH
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Telhaug har vært øverste administrative sjef for Arbeids- og sosialdepartementet siden 2016, og har dermed også det overordnede ansvaret for de underliggende virksomhetene Nav, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Statens Pensjonskasse og Trygderetten. Fra tidligere har hun erfaring fra en rekke departementer, samt SMK. Telhaug sies å ha solid innsikt i administrativ ledelse, samt god forståelse av de ulike prosessene i departementet.