Heidi Heggenes
Departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet
Foto: Fredrik Varfjell/NTB
Født1965
BostedOslo
UtdannelseJurist fra UiO
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.
Foto: Fredrik Varfjell/NTB
Nr 23
-4 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1965
BostedOslo
UtdannelseJurist fra UiO
BransjeOffentlig forvaltning
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Heggenes ble utnevnt til den viktige jobben som departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet i 2018, etter å ha vært ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor siden 2011. Før det var hun sjef for administrasjonsavdelingen i Finansdepartementet. Hun har meget tung kompetanse innen offentlig forvaltning og stor innflytelse over justis- og beredskapsområdet. Hun er utdannet jurist fra UiO.