+ mer
I VERDENSTOPPEN: Maritech er verdens ledende leverandør av programvare for sjømatnæringen. Foto: Maritec

Oppgraderte økonomifunksjonen og byttet ERP-system

Med betydelige vekstambisjoner og oppkjøp av selskaper økte også kravene til lønnsomhet og rapportering fra eierne.  I løpet av seks måneder etablerte Maritec en ny økonomifunksjon og fikk på plass et nytt ERP-system.

Maritech er verdens ledende leverandør av programvare for sjømatnæringen, og ledende i Norge innen programvare for logistikk. I over 45 år har selskapet utviklet løsninger for sporing, kontroll og håndtering av sjømat fra kaikanten og helt ut til forbrukere verden over. Med et stadig økende fokus på matsikkerhet settes større krav til de involverte aktørene i en verdikjede kjennetegnet av stor kompleksitet og svært høyt tempo.

Store vekstambisjoner

I dag går rundt 70 prosent av all norsk sjømateksport gjennom Maritechs løsninger, og selskapet har over 500 kunder verden over. I fjor omsatte selskapet for 154 millioner kroner.

– Med betydelige vekstambisjoner og oppkjøp av selskaper økte også kravene til lønnsomhet og rapportering fra våre eiere. Det ble viktig for oss å få på plass en robust og skalerbar økonomifunksjon, der fart og tid skulle være et viktig verktøy for å kunne vokse og agere raskt, sier finansdirektør Raymond Haga i Maritech.

Kompleksiteten hadde økt med flere selskaper i strukturen, virksomheter i flere land og økende krav til å utnytte mulighetene som lå i et bedre og mer effektivt samarbeid på tvers av landene.

Valgte Xledger og XACCT

Maritech startet med å fusjonere alle de norske enhetene. De hadde, etter flere oppkjøp, fire ulike regnskapssystemer og ulike regnskapspartnere i alle land. Målet var å få plass et felles skybasert ERP-system og en ansvarlig regnskapspartner for alle landene.

– Vi sonderte markedet for ERP-løsninger der valget til slutt sto mellom Microsoft Business Central og Xledger. Som partner skilte XACCT seg ut gjennom å kunne dokumentere kompetanse og erfaring fra å levere regnskapstjenester basert på denne plattformen til sine kunder. I tillegg kunne XACCT vise til lang erfaring med å levere regnskapstjenester til selskaper med en internasjonal virksomhet, sier Haga.

MÅTTE OPPGRADERE: Det var viktig for oss å få på plass en robust og skalerbar økonomifunksjon, sier Raymond Haga. Foto: Maritec

Prosjektet som ble startet i august 2021 gikk live 1. januar 2022.

– At enkelte undervurderte kompleksiteten ved inngangen til prosjektet var nok ikke til å unngå. Det er krav til rapportering i mange dimensjoner som kostsenter, selskapsstrukturer, løpende prosjektinntekter, lagerhold og logistikk.

Ifølge Haga har prosjektet likevel hatt et relativt smidig og effektivt implementeringsforløp.

– Nøkkelen til suksess har vært kombinasjonen av Maritech med sin sterke bestillerkompetanse, sitt fagmiljø og forståelse av utnyttelse av teknologi, og XACCTs erfaring med å etablere økonomifunksjoner i internasjonale virksomheter preget av høy grad av kompleksitet, sier han.

Felles og sømløst system

Xledger er systemet XACCT foretrekker å bruke når de hjelper kundene med å etablere seg utenfor Norges grenser.

– XACCT tilbyr både Xledger og Microsoft til våre kunder, og vi vurderer alltid hvilket av disse som er best egnet for den enkelte kunde og hva kunden har behov for, sier daglig leder Marius Berg i XACCT.

Som prosjektorganisasjon har Maritech med Xledger ifølge Berg fått et felles og sømløst system med standarder og felles maler for prosjektrapportering, internfakturering og prosjektoppfølging. 

– Prosjektlederne har fått større eierskap og innsyn til sine prosjekter, og ledelsen har fått bedre kontroll når all lønn og fakturahåndtering nå er fordelt mellom de to kostsentrene i konsernet, sier han.

Reportasjer
Næringsliv