Nagell-Erichsen i høyspent krangel

Skagerak Nett ønsker å etablere et jordkabelanlegg over deler av ærverdige Semb Hovedgård. Eier Einar Nagell-Erichsen mener erstatningen på 6.300 kroner er å anse som mindre enn en dråpe i havet.

Kjemper: Schibsted-arving Einar Nagell-Erichsen er i strid med Skagerak Nett. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark skal avgjøre saken. Foto: Eirik Stenhaug/Norsk Rikstoto
Næringsliv

Nylig ble det kjent at prakteiendommen Semb Hovedgård i Horten er lagt ut for salg. Samtidig kjemper eieren Einar Nagell-Erichsen en innbitt kamp mot Skagerak nett. Selskapet har søkt om tillatelse til ekspropriasjon for å etablere et høyspent jordkabelanlegg over en 450 meter lang del av tomten. Jordkablene skal forsyne Bastø Fosen med strøm når de elektrifiserer fergene som trafikkerer mellom Moss og Horten. Søknaden om ekspropriasjon kom etter at Nagell-Erichsen takket nei til en erstatning på 6.300 kroner. Schibsted-arvingen mente nemlig summen var å regne for mindre enn en dråpe i havet.

Stridens kjerne: Et høyspent jordkabelanlegg skal etter planen legges over en 450 meter lang del av tomten ved Semb Hovedgård, som nylig ble lagt ut for ssalg for 95 millioner kroner. Foto: Koppang Landbruksmegling Landkreditt Eiendom

Føler seg overkjørt

Nagell-Erichsen mente nettselskapet burde legge kabelen et annet sted. Hvis så ikke var mulig foreslo han en erstatningssum på 150.000 kroner pluss omkostninger til advokat. I tillegg ønsket han erstatning for en poppel som var planlagt felt på hans eiendom. Skagerak Nett aksepterte ikke. Nagell-Erichsen senket dermed kravet til 50.000 kroner. Heller ikke dette godtok nettselskapet, ettersom summen avviker fra standardiserte satser.

– Det er trist å se det samfunnsunyttige i at de bruker mer penger på byråkrati og advokater enn på et ubetydelig kostnadsmessig forlik med grunneiere, sier Nagell-Erichsen til Kapital.

Det er trist å se det samfunnsunyttige i at de bruker mer penger på byråkrati og advokater enn på et ubetydelig kostnadsmessig forlik med grunneiere.

– Du reagerer særlig på at du er tilbudt en erstatning på bare 6.300 kroner. Hvorfor er ikke dette beløpet akseptabelt?

– Fordi en monopolist i en situasjon som dette kan overkjøre alle grunneiere uten å ta hensyn til hva de berører. Det er vel bra at noen sier ifra, for det er lov å bruke hue også. Dette er vel mer et prinsipielt enn økonomisk spørsmål.

Det er vel bra at noen sier ifra, for det er lov å bruke hue også.

Avgjort ved skjønn

Ifølge saksdokumenter hevder Nagell-Erichsen at legging av jordkabelanlegg vil medføre vesentlig inngrep på hans eiendom. Blant annet vil anlegget krysse veien og vanningsanlegg to steder. Det vil også krysse en bekk som er lagt i rør samt et planlagt utbyggingsområde.

– Skagerak Nett kan ikke mene at de ulempene vi vil få på golfbaneanlegget, i turområdet og på det fremtidige utbyggingsområdet med flere meter trase kan kompenseres med en slik verdi. Skagerak Nett beregner selv bare gravekostnadene til 10.000 kroner pr. meter for fremføring av kabelen, sier Nagell-Erichsen.

– Hva ville vært en akseptabel erstatning?

– Jeg har foreslått 50.000 kroner pluss omkostninger til advokat. Det tilsvarer ca. syv til åtte meter med graving. Hva vernesone rundt en slik høyspentkabel bør erstattes med, er vanskelig å si.

Det er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark som skal behandle søknaden om ekspropriasjon fra Skagerak Nett. På spørsmål om hva han mener blir utfallet i saken svarer Nagell-Erichsen følgende:

– Monopolisten får grave og rydde opp etter seg. Det økonomiske vil bli avgjort ved skjønn. Om fergen blir bedre og mer vellykket for miljøet og fremtiden til en samfunnsnyttig kost vil fremtiden vise.

Monopolisten får grave og rydde opp etter seg. Det økonomiske vil bli avgjort ved skjønn.

Ingen ny generasjon

Finansavisen skrev nylig at Nagell-Erichsen selger Semb Hovedgård. Taksten er ifølge på 95 millioner kroner. Schibsted-arvingen kjøpte eiendommen for 35 millioner kroner i 1997, og har i løpet av årene investert 120 millioner. Han har også lansert en rekke planer for å utvikle det 1.800 mål store området. Blant annet har han søkt om å få dele opp tomten, skille ut driftsbygningene på gården med et eget gårds- og bruksnummer, samt omgjøre hovedhuset til asylmottak. Schibsted-arvingen har imidlertid måttet tåle avslag etter avslag, inntil han for tre år siden fikk godkjent å skille ut deler av tomten for å bygge et leilighetskompleks med 28 boenheter og underjordisk parkeringsanlegg. Nylig fikk han også klarsignal fra Fylkesmannen til å omgjøre gården til aksjeselskap, etter at kommunen først sa nei.

På spørsmål om hvorfor han nå selger svarer Nagell-Erichsen følgende:

– Jeg har eid gården i over 24 år, frem til den nå i år ble overdratt til aksjeselskapet Semb Hovedgård. Jeg totalrenoverte i 1997/1998, og har stått for mye oppbygging av ny eiendomsmasse og utvikling av eiendommen helt frem til idag. Nå har jeg tilrettelagt for at drift og eierskap i et aksjeselskap skal gi gården store fordeler for videre utvikling. I den senere tid har tankene vært å gradvis overføre drift og eierskap til neste generasjon, men gjennom en felles familiebeslutning nylig er det avgjort at så ikke blir tilfelle.

I den senere tid har tankene vært å gradvis overføre drift og eierskap til neste generasjon, men gjennom en felles familiebeslutning nylig er det avgjort at så ikke blir tilfelle.

– Er du bekymret for at den pågående saken med Skagerak Nett vil påvirke salget av eiendommen negativt?

– Nei, den har ingen betydning for eiendommens helhetsopplevelse, men er opplyst om i salgsmateriell.

Inside
Reportasjer
Næringsliv
Eiendom