I forrige nummer (17/21) kunne vi fortelle at det for tiden, både i Norge og i utlandet, er en usedvanlig stor etterspørsel etter brukte biler, særlig bensin- og dieselbiler. Bilforhandlere må ringe rundt til kunder og spørre om de vil selge den gamle bilen. Og bruktprisene presses oppover. Hvorfor det er slik, er ikke så lett å si, men folk har mye penger mellom hendene, og det ser ut til at bruktbilkundene ønsker noe større, etter å ha testet ut den bilen de har på noe lengre ferier i Norge under pandemien.

Dette er nesten oppsiktsvekkende, og det hører med til historien at det i september ble solgt bare 956 biler med diesel- eller bensinmotor. Derimot ble det solgt 13.946 elbiler.

91 prosent av privatkunder som kjøpte ny bil i september, valgte en elbil. Tar man med biler til næring og leasing, hvor elbilandelen normalt ligger noe lavere, blir elbilandelen 78 prosent.

Det er helt sikkert internasjonal rekord, og det er liten tvil om at Norges mål om bare å selge fossilfrie biler etter 2025, vil bli nådd.

Mer enn ni av ti private kjøper allerede elbil.

Mer enn ni av ti private kjøper allerede elbil.

Den avgåtte Solberg-regjeringen hadde i sitt budsjettforslag for 2022 en sterk økning i CO2-avgiften, og det betyr høyere bensin- og dieselpriser. MDG og SV jublet.

Ønsket om å kjøpe elbil vil øke, selv om strømprisene til tider er rekordhøye nå.

Suksessen for elbiler i Norge begynte med at elbilene fikk alle mulige fordeler. Ingen moms, ikke årsavgift, ikke betaling i bommer, tillatelse til å kjøre i kollektivfelt, og (nesten) gratis parkering.

Staten var usedvanlig generøs, og det virket. Nordmenn var kanskje ikke så mye bedre enn andre når det gjelder miljø og klima, men vi kan regne. Som vi så ofte sa i disse spalter: Bil til halv pris.

Staten har så vidt startet prosessen med å fjerne noen av fordelene, for eksempel ved å øke avgiften for nye hybridbiler, og både kollektivfeltkjøring og parkering er strammet inn, også i Solberg-regjeringens budsjett. Om det vil bli beholdt og videreført i den rødgrønne regjeringens budsjett, gjenstår å se.

Det vi imidlertid kan si, er at det norske markedet vil bli oversvømmet av nye elbiler. De store bilkonsernene har store planer, og om fem–seks år selger heller ikke disse annet enn elbiler.

Billige er de også. Vår spådom er at familiene vil få flere biler, slik at behovet for parkeringsplasser vil bestå. Det har aldri MDG forstått, men salget av nye elbiler er så stort at selv den blinde høne her kan finne korn.

I Kapital skal vi følge både aktørene og politikerne. Bonanza i bruktmarkedet. Hvem kunne trodd det?