Avgift mot vindkraft

Storheia vindpark. Foto: Heiko Junge/NTB
Leder og kommentar

I Norge surrer og går det allerede 1.164 turbiner som produserer strøm fra vindkraft.

Ikke mindre enn seks prosent av den totale kraftproduksjonen kommer fra vindkraft.

Motstanderne er mange når nye veier bygges for å få anlagt nye vindmøller, og det er alltid de samme argumentene. Sårene i naturen blir store (veiene må bli værende for vedlikehold og skifte av turbiner), naturopplevelsen blir dårligere, dyr dør, og ofte er nye vindmøller plassert for nær lokalsamfunn som er ivrige motstandere.

Det er de 150 meter høye turbinene ved Haramsund som har skapt mest bølger i senere tid, og kommunens og befolkningens forsøk på å stanse vindkraftutbyggingen i rettssalen har bare ført til dommer for utbygging. Toget er gått.

Lokalbefolkningen kan gråte så mye den vil, og det blir alltid vakkert vist på nyhetskanalene.

Men selv om vindkraftutbyggerne har fått gjort mye, er de nå forbannet fordi regjeringen i revidert nasjonalbudsjett varslet en “moderat” avgift på all vindkraftproduksjon, slik at kommunene får litt igjen for utbyggingen.

Det høres ikke urimelig ut, for det er slike avgifter fra vannkraft, og også fra utvinning av olje og gass. Man kan jo egentlig lure på hvorfor man har gitt konsesjoner til vindkraft uten å kreve en slik avgift tidligere.

Etter læreboken vil en avgift på produksjon og utbygging av monstermastene gi lavere avkastning (avgift er kostnad), og det høres ikke bra ut om staten innfører en vindkraftavgift etter at anleggene er i drift. Det blir som skatter med tilbakevirkende kraft.

Men for nye konsesjoner og anlegg kan Stortinget vedta hva det vil, og det kan bety en til to øre pr. produsert kilowatt-time, eller grovt regnet 200 millioner kroner årlig for alle vindkraftanleggene (gamle og nye).

Det er trolig til å leve med, og at vertskommunene får litt penger fra monstermastene (turbinene), burde man kunne enes om.

Høyre-regjeringen får trolig de andre partiene med på dette, for vindkraftmotstandere av anlegg på land vil mene at en egen avgift vil få interessen for å bygge vindmøller ned.

Potensielle utbyggere liker selvfølgelig ikke dette, for investeringene blir mer usikre.

Vi synes monsterturbinene ikke passer inn i norsk natur og miljø, så om det blir færre anlegg og utbygginger, så er det helt i orden. Skal vi først ha dem, må hvert fall avkastningen være god, og de marginale utbyggingene vil bortfalle.

En av motstanderne av vindkraft, Eivind Salen i Motvind, sier at “dette ser lovende ut. En reell avgift på vindkraft vil kunne bidra til å gjøre det litt mindre økonomisk attraktivt å rasere norsk natur.”

Mindre økonomisk attraktivt å rasere norsk natur.