Orkla-sjefen: – Gjør rett, frykt ingen!

Det er viktig å ta risiko, og det skal være lov å feile, mener Orklas toppsjef. 

I spissen for 300 varemerker: Jaan Ivar Semlitsch overtok som konsernsjef i Orkla for et år siden. Foto: Bjørn Wad
Ledelse

Kapital-sommer: Lederintervjuet

I sommer intervjuer Kapital samfunnstopper om arbeidsliv og ledelse. Neste ut er Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla.

Semlitsch er utdannet siviløkonom ved NHH, og han begynte sin karriere i McKinsey. Siden har han hatt en rekke toppstillinger i blant annet Expert (nå Power), Plantasjen, Rema Industrier og Elkjøp. 

Orkla

Merkevaregiganten Orkla er Norges 12. største selskap og selger produktene sine i blant annet Baltikum og India, i tillegg til her til lands. Kapital har intervjuet selskapets toppsjef, Jaan Ivar Semlitsch.

– Hvem er ditt forbilde som leder?

– Her har jeg tre ulike forbilder i Norge som imponerer på hver sin måte. Stein Erik Hagen blant annet for sin kommersielle teft og sin evne til å bygge gode relasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Odd Reitan for sine langsiktige verdiperspektiver og sin evne til å tro på enkeltindividet, og Johan H. Andresen for måten han har forvaltet og virkelig videreutviklet en gammel familieformue i en verden preget av store endringer. Jeg har gleden av eller har hatt gleden av å jobbe med alle tre.

I tillegg er Barack Obama et stort forbilde internasjonalt, forteller Semlitsch.

– Jeg var så heldig å få hilse på han personlig sammen med min kone i juni 2019.

Gjør rett, frykt ingen!

– Har du en ledelsesfilosofi?

– For det første: vær deg selv, og vær en god lytter. Videre er det tre pilarer jeg mener er viktige. Det ene er å være modig, det skal være lov å feile i organisasjonen, og det er viktig å kunne ta risiko. Med andre ord: gjør rett, frykt ingen! Det andre som er viktig for en leder er å tiltrekke seg, beholde og å utvikle talenter internt, og det tredje er å sette en inspirerende visjon og et riktig aspirasjonsnivå som gjør at alle trekker i felles retning.

– Hvordan har du utøvd lederskap i “disse coronatider”?

– Vi satt som felles konsernledelse i Orkla tre viktige prioriteter veldig tidlig, som vi alle fulgte opp strategisk og operativt hver eneste uke. Der var jeg også opptatt å kommunisere bredt i organisasjonen hyppig, blant annet gjennom bruk av alle mulige digitale verktøy.

– Er det norske arbeidslivet effektivt nok?

– Ja, det synes jeg, det er blant noe av det mest effektive, også i en global sammenheng. Samarbeidet mellom ledelse og fagforening er også bra og effektivt.

– Har du noen gode tips for å oppnå et godt samarbeid med de ansatte?

– Vær åpen, kommuniser bredt og hyppig, vær konkret og tydelig i kommunikasjonen, og lytt til ansattes innspill. Dine ansatte er din viktigste ressurs.

– Det sies ofte at ledelse er en ensom rolle. Er det noe i dette?

– Ja, det er det. Det er en del problemstillinger og beslutninger som øverste leder du til syvende og sist står alene om, og som du må ta ansvar for.

– Hva er den vanskeligste lederutfordringen du har hatt?

– En nødvendig organisasjonsendring jeg måtte gjøre for noen år siden, men hvor jeg samtidig kjente lederen svært godt, og som også var svært sympatisk.

– Hva er det beste med å være leder?

– En får oppleve mye, lære mye, møte mange ulike typer mennesker, og i mange sammenhenger har man også store frihetsgrader.

– Er du innovativ nok som leder?

– Det håper jeg, men en har alltid mer å gå på! Jeg opplever at Orkla gjør mye på innovasjon om dagen som er positivt både knyttet til de 300 sterke varemerkene våre i over 20 markeder, men også øvrige områder hvor vi ligger langt fremme i bruk av blant annet digitale verktøy. Jeg tror ikke jeg skal gi råd til andre norske ledere, jeg opplever mange norske ledere som svært innovative.

– Hva er dine tips til unge som ønsker å bli ledere?

– Vær nysgjerrig, vær deg selv og gå for det som motiverer deg.

Vær nysgjerrig, vær deg selv og gå for det som motiverer deg.
Jaan Ivar Semlitsch

Lederintervjuet 2020
ledelse
orkla
orkla foods
jaan ivar semlitsch
Karriere
Ledelse