Euforiske tilstander

Et avklart amerikansk presidentvalg har blitt tatt vel imot blant børsinvestorene. Særlig fordi de globale handelsspenningene nå synes å bli kraftig redusert.

Superrevansje: Investor Kjell Inge Røkke og hans Aker-selskaper, inkludert Aker Solutions, dundrer opp i kurs – særlig støttet av et større innslag av mer energiorienterte investorer på Oslo Børs. Foto: Iván Kverme

“Optimisme i Asia”, pekte Norne Securities nylig på i en makrorapport. Meglerhuset viste til at verdens største handelsavtale hadde blitt signert, en avtale som involverer 15 land i Asia og Stillehavsområdet, inkludert land som Kina, Japan og Australia. Avtalen lanseres samtidig som BNP-tallene for Japan i tredjekvartal var bedre enn ventet, kombinert med at industriproduksjonen i Kina fortsetter å peke riktig vei – det siste året er den opp nesten syv prosent, mens den for eksempel i Europa er ned med omtrent det tilsvarende (målt over samme periode). Flere relativt sett gode asiatiske makrorapporter har også spilt seg ut i form av et klart oppsving for flere sykliske aksjer på Oslo Børs, en børs som ifølge Norne Securities nå, samlet sett, er på den dyre siden. 

Meglerhuset peker også på at sterke børser støttes opp av sentralbankene: I USA har for eksempel privat sektor 620 prosent av BNP i finansielle aktiva – ethvert fall i aksjemarkedet, eller oppgang i rentene, vil derfor gi store økonomiske tap for dem. En virkelighet der sentralbankene ikke holder sin hånd over markedene virker utenkelig, mener Norne Securities, og tror investorene rett og slett har blitt avhengige av det som ligger av monetære stimulanser innunder begrepet “QE”. På vei inn i 2021 gir rause sentralbanker uansett sin støtte for børsene, som fortsetter å tikke oppover tross friske verdsettelsesmultipler.

Novembereufori

Siste uker har oljeprisen vært klart stigende. Dessuten har flere kvartalsrapporter kommet på bordet langt bedre enn forventet, samtidig som det har blitt publisert flere positive vaksinenyheter. På Oslo Børs har utviklingen, på tvers av sektorene, vært oppsiktsvekkende sterk. Blant investorene har risikoappetitten gått i taket. Selv tatt i betraktning av at viktige økonomier stenges ned på bred front som følge av et pandemiutbrudd som på ingen måte er under kontroll, svært svake offshoremarkeder og en oppdrettssektor preget av fortsatt lave produktpriser. Statistikk viser at Oslo Børs faktisk er i ferd med å legge bak seg den beste novembermåneden noensinne. Hvem kunne tro det for bare få måneder siden? 

Også globalt ser man de samme fotavtrykkene, til tross for at man i USA nylig registrerte totalt over ti millioner coronasmittede. I de globale markedene må man 40 år tilbake for å finne en like sterk børsmåned som november. 

Ett er imidlertid sikkert – i mange tilfeller prises aksjer nå på et nivå der mye av neste års antatte inntjeningscomeback i stor grad er innbakt, mener vi. Selskaper som Elkem  er i løpet av de siste ukene kraftig opp i kurs – og kan derfor være sårbar for en desembernedtur om investorene så vel ønsker å sikre noe av sine papirgevinster, kombinert med frykt for at inntjeningsutsiktene for 2021 kanskje er mer usikre enn som så.

Svensk kontordød?

Med unntak av positive makrorapporter fra flere ledende asiatiske økonomier er det så som så med børsstøttende rapporter fra andre deler av verden, inkludert norske. Nylig viste Navs tall over registrert ledige det største hoppet siden slutten av mars. Totalt er nå rundt 107.000 helt ledige, en rate på 3,8 prosent, det høyeste tallet siden midten av september. I Tyskland er man nødt til å skru ned neste års vekstforventninger til en BNP-vekst på 3,7 prosent, mot tidligere prognoser på 4,9 prosent. Den svenske Riksbanken utelukker ikke at kontordøden kan bli en reell trussel for bankene, rapporterer Dagens Industri. De fem storbankene – Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea og Danske Bank – har så langt i år reservert rundt 28 milliarder svenske kroner knyttet til potensielle kredittap. Men Riksbanken utelukker likevel ikke at kredittapene, særlig innen næringseiendom, kan bli langt høyere fremover. Det vil i verste fall kunne forstyrre hele kredittsystemet, og på en slik måte at det ikke vil fungere uten offentlig støtte. Problemstillingen preger på ingen måte eiendomssektoren på Oslo Børs – tvert om, støttet også av det avslåtte budet på Entra  fra den svenske eiendomsgiganten SBB.

Gode oljedrag

Positive vaksinenyheter sender oljeprisen nær 50-streken igjen, et nivå man ikke har sett siden mars. Det gjør selvsagt sitt til at Oslo Børs nå er mer eller mindre uforandret året sett under ett. 

Vi gjør ingen endringer av Kapital-porteføljen, som også har gjort markante fremskritt siste uker. Inn i desember består således porteføljen fortsatt av Seadrill  , DNO  , Magseis Fairfield  , Aker Solutions  og B2Holding  .

aksjer
børs
Investor