– Selv om vi ikke har lagt pandemien helt bak oss ennå, er optimismen definitivt tilbake i næringslivet og norske husholdninger. Vi merker vekst i alle deler av banken, og jeg kan ikke huske et kvartal med tilsvarende høy kundeaktivitet langs hele bredden av vårt tjenestespekter, uttalte konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB i forbindelse med fremleggelsen av bankens andrekvartalstall. I kvartalet hadde banken samlede konserninntekter på 13,6 milliarder kroner, mer eller mindre i tråd med forventningene. Men rapporten viste en klar bedring knyttet til utlånstapene (i 2020 var tapene på nær ti milliarder kroner) og samlet sett endte resultatet før skatt og etter tapsavsetninger på 8,3 milliarder, mot 6,3 milliarder på samme tid i fjor. 

På Oslo Børs ser man da også fotavtrykkene av en serie sterke kvartalsrapporter, siste året har DNB-aksjen steget med 40 prosent, og banken er i dag et av børsens største selskaper med en markedsverdi på litt over 290 milliarder kroner. Men den voldsomme kursoppgangen har fått flere analytikere til å trekke tilbake sine kjøpsanbefalinger, og en stor andel av tallknuserne opererer nå med en hold-anbefaling på DNB-aksjen. Andre meglerhus er litt mer optimistiske, som Deutsche Bank, som etter kvartalstallene oppjusterte kursmålet til 211 fra tidligere 205. Det nye kursmålet bygger blant annet på utsikter til høyere bankmarginer, fortsatt lave tap og god utbyttekapasitet.

Thomas Svendsen, SEB. Foto: Iván Kverme

Hold

Analytiker Thomas Svendsen i SEB har en hold-anbefaling på DNB med kursmål 197. 

– DNB-aksjen har nå inntatt et ventemønster etter å ha kommet fullt tilbake etter pandemismellen. Siden sjokket i mars i fjor har resultatene forbedret seg betydelig, drevet av noe oppgang i renteinntekter, oppgang i andre inntekter, god kostnadskontroll og en kraftig nedgang av bokførte tap fordi det gikk ganske bra i denne nedturen også. Dette har medført at avkastningen på egenkapitalen steg fra 8,5 prosent i andrekvartal i 2020 til 11 prosent i andrekvartal i år. 

– Selv om dette er bra, leverer de fleste sparebankene høyere egenkapitalrentabilitet, så det ligger et forbedringspotensial i å styrke kostnadseffektiviteten og ta ut stordriftsfordeler. Inntjeningsutsiktene ser uansett hyggelige ut det neste året. Viktigst i så måte er de forventede kommende renteøkningene fra Norges Bank som vil slå positivt ut for alle banker inkludert DNB. Det vi så i banken da pandemien inntraff, var at rentemarginene kollapset, og vi forventer altså at disse vil komme tilbake igjen. Vi tror også betalingsformidlingsinntektene vil stige når samfunnet åpnes ytterligere, samt at tapene vil holde seg lave gitt at de blodrøde rigg- og offshoretapene nå er bak oss. Konsolideringen av Sbanken vil også gi en positiv inntjeningseffekt. Alt i alt har vi en hold-anbefaling (svak kjøp) på DNB med kursmål 197.

Joakim Svingen, Arctic Securities. Foto: Arctic Securities

Hold

Analytiker Joakim Svingen i Arctic Securities har en hold-anbefaling på DNB med kursmål 195. 

– DNB har lagt inn bud på Sbanken. Dette er et relativt lite oppkjøp, men er innvannende og vi tror banken kan realisere synergier både på inntekts- og kostnadssiden. Rosinen i pølsa er at DNB som IRB-bank kan ta over Sbankens attraktive boliglånsportefølje og bruke sin interne modell, således får DNB frigjort om lag 1,9 milliarder kroner, tilsvarende 16 prosent av kjøpesummen.

– Banken har ellers lykkes godt med å bygge andre inntekter som har kompensert for noe av presset på rentenettoen. Forventede renteøkninger vil bidra til å løfte DNBs rentenetto og inntjening fremover. Kursen ligger i dag på rundt 188. Basert på våre 2022-estimater tilsvarer dette en P/E på 11,8x. Til sammenligning handles de fire svenske bankene på en snitt 2022e-P/E på rundt 10,8. Tilsvarende en P/B på 1,27x mot svenske peers på 1,21x. Vi opplever at DNB har blitt anerkjent internasjonalt som et trygt utbyttepapir og således har oppnådd en bedre prising, men vi opplever ikke at banken er dyr i en absolutt kontekst, relativt mot de svenske bankene. 

– Vi forventer et kontantutbytte på ni kroner i fjerdekvartal og nye 10,4 kroner i andrekvartal 2022, noe som indikerer en direkteavkastning neste åtte måneder tett på 11 prosent. Dette er svært attraktivt og bør gi sterk support til kursen fremover.

ARCTIC SECURITIES AS IS ACTING AS FINANCIAL ADVISOR TO SBANKEN ASA IN RELATION TO DNB’S OFFER