+ mer
Illustrasjon: Kristian Hammerstad/byHands

Slik blir norsk økonomi i 2021

Coronapandemien vil prege norsk økonomi også til neste år. Kapital-redaksjonen har analysert 20 bransjer og sektorer for å se hvem som kommer best, og dårligst, ut av det og andre viktige hendelser det kommende året. 

I USA er pandemiutbruddet i skrivende stund fullstendig ute av kontroll. Samtidig er en rekke europeiske økonomier nedstengt. Dette viser hvor stor usikkerheten er for verdensøkonomien på vei inn i det nye året. 

J.P. Morgan spår likevel at den vil vokse med rundt fem prosent i 2021, og skulle dette scenarioet slå til, vil det i så fall være den sterkeste veksttakten siden 2010. 

OECD spår at norsk BNP skal opp med litt over tre prosent til neste år, blant annet som følge av et klart oppsving i det private forbruket. Vi spår derfor Oslo Børs, selv om den har steget mye siden kollapsen i slutten av mars, forsiktig opp. Også den lave renten vil nok bidra til å holde børsen oppe.

Forsiktig bedring

Norsk eksportindustri, inkludert også oppdrettsnæringen, vil antagelig oppleve mer robuste markeder i takt med at flere økonomier etter hvert gjenåpnes. Reiselivsnæringen går en vanskelig vinter i møte, men vaksineprogrammet gir rom for en viss normalisering litt utover i 2021 – for de bedriftene som overlever. 

Oljerelatert virksomhet er fortsatt i en langsiktig strukturell nedgangsfase, til tross for at oljeprisen synes å ha stabilisert seg rundt 50 dollar fatet. 

Langtidsledigheten biter seg fast som et coronavirus, noe som gir rammer for bare små lønnstillegg i 2021. Men rentenivået vil forbli på historisk lave nivåer, og sammen med et bunnsolid boligmarked og fastere eksportmarkeder er rammene likevel gitt for en forsiktig bedring av norsk økonomi i 2021.

Spår tre prosents boligprisvekst

Boligmarkedet står fjellstøtt og støttes av en prisvekst som hittil i 2020 er på litt over syv prosent. Vi spår at den positive trenden fortsetter, kanskje særlig i Oslo-regionen, der flere fagfolk peker på en ulmende ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. 

Norske Boligbyggelags Landsforbund, NBBL, regner med en gjennomsnittlig prisvekst på tre prosent til neste år. 

Markedet for fritidsboliger fortsetter å være sterkt, selv etter at salget av nye fritidsboliger har økt med 20 prosent i år. Transaksjonsmarkedet for næringseiendom er brennhett, og når anslagsvis rundt 100 milliarder kroner i inneværende år. Yielden rapporteres også, på snittbasis, å komme gradvis mer og mer ned – og det er logistikkobjekter, i takt med den eksplosive netthandelen, investorene særlig vil være på jakt etter i 2021, melder meglerne om.

Lys i tunnelen 

2020 har vært et år med mye motbør for den norske oppdrettsnæringen, en utvikling vi også ser på Oslo Børs, der sjømatsektoren har falt kraftig. Lakseprisen er ned, særlig fordi etterspørselen fra hotell- og restaurantdelen har kollapset. Dette markedssegmentet vil gradvis gjenåpnes, noe som gir bedre industriutsikter for oppdrettsnæringen i 2021. Digitaliseringsbølgen gir forutsetninger for sterke vekstimpulser for hele teknologibransjen. Gode vekstutsikter, for å si det mildt, ser vi også innen fornybarsektoren. Markedet for fornybar energi kan knapt stå sterkere enn med Joe Biden som USAs kommende president og hans satsing på “The Green New Deal”. Etter at også Kina tidligere i år annonserte mål om karbonnøytralitet innen 2060, er rammene gitt for en kraftig omstokking av hele energisektoren i årene som kommer. 

Ingen rentehevning

I sin tur begrenser dette det fremtidige oljeprispotensialet – for 2021 spår vi likevel snittpriser for Brent-oljen på litt over 50 dollar fatet, imidlertid godt under nivået til den amerikanske investeringsbanken J.P. Morgan, som spår en oljepris ved utgangen av 2021 på 56 dollar fatet. Skattelettelsene som ble vedtatt for oljevirksomheten før sommeren, vil gi noe økt aktivitet i sektoren til neste år, antyder Norges Bank. Banken tror det samtidig ligger an til en nedgang fra 2020 til 2021 både for industriinvesteringene på fastlandet, men også for investeringene innen kraftbransjen. 

Disse industriprognosene støtter opp under vår prognose om at sentralbanken ikke kommer til å heve renten i 2021.

Investor
Investornytt