Øystein Stray Spetalen og de andre bjellesauene banker børsen

Bjellesau-porteføljen vi lanserte i forrige utgave har holdt seg litt bedre sammenlignet med Hovedindeksen under coronakrakket på Oslo Børs. Men også kjendisaksjene har fått en solid porsjon juling.  

Alfa-sau: Øystein Stray Spetalen sitter lastet med masse cash, og den beste aksjen i bjellesau-porteføljen, nemlig Okeanis. Pareto Bank har det dog ikke gått like bra med. Foto: Iván Kverme
Investornytt

For en ilddåp for bjellesau-porteføljen! Da forrige Kapital gikk i trykken, var coronakrisen allerede begynt å skape uro i finansmarkedene. Men i mars måned har det omtrent bare blitt verre og verre dag for dag. Covid-19 har blitt erklært en pandemi av Verdens helseorganisasjon, stadig flere land stenger samfunnet ned til et minimum. Hovedindeksen er i skrivende stund ned over 30 prosent siden toppen 17. januar, og 22 prosent siden 28. februar, da vi satte porteføljen. Så hvordan gikk det med bjellesau-aksjene?

Spetalen og Haudemann best

Med utgangspunkt i kjøpene til seks bjellesauer i 2019 og 2020, satt vi i forrige utgave sammen en “bjellesau-portefølje” med aksjer som de mest profilerte investorene fortsatt eier ifølge siste tilgjengelige aksjonæroversikter. Porteføljen består av Carasent, Norske Skog, Okeanis Eco Tankers, Pareto Bank, Scatec Solar og Vaccibody (se tabell).

Fasiten i midten av mars er en gjennomsnittsavkastning på minus 15 prosent i denne perioden, mot minus 22 prosent for Hovedindeksen. De beste aksjene har vært kreftvaksineselskapet Vaccibody, der Jan Haudemann-Andersen eier ca. 6,5 millioner aksjer, eller 13,4 prosent, via selskapene i hans heleide Datum-gruppe.

Tankselskapet Okeanis, der Spetalen er tungt inne, er en annen vinner, relativt sett, med en nedgang på seks prosent.

Tankmarkedet har utviklet seg ekstremt positivt den siste uken etter Saudi-Arabias signal om at de ønsker oljeprisen ned og at de derfor setter oljeproduksjonen opp med full styrke.

Alt skal eksporteres, og da trengs det flere skip.

– Det virkelig spesielle er at dette kommer i en situasjon med fallende oljeetterspørsel på grunn av corona-krisen. Eksportvolumene vil derfor overstige det raffineriene trenger, og tankskip blir nå etterspurt til lagring, uttalte Ole Rikard-Hammer til Finansavisen forleden.

Cash is King

Mest skryt siden sist må gå til den vi i forrige utgave pekte ut som alfa-bjellesauen på Oslo Børs, Øystein Stray Spetalen. Og da tenker vi ikke bare på Okeanis. Han er nemlig også blant kjente investorer som sitter med desidert størst andel av porteføljen i cash, noe som i disse dager er helt konge. Om Spetalen eller noen av de andre bjellesauene også har shortet markedet, vites ikke. I et intervju med Finansavisen nylig var Spetalen uansett mer opptatt av manglende tiltak fra myndighetene enn eventuelle tap i aksjemarkedet.

Av årsrapporten til Spetalens investeringsselskap Ferncliff Holding for 2018 gikk det frem at av en balanse på 2,3 milliarder kroner hadde han 1,7 milliarder kroner i banken, en andel på hele 75 prosent. Det er en drømmesituasjon nå – rent finansielt.

I dagens situasjon er det preservation of capital – bevaring av formuen – som gjelder, også kjent som investeringens ABCDEF: At besitte contanter, det er finessen!

Banksmell

Den første uken så det ut til at bjellesau-aksjene skulle klare seg enda bedre målt mot indeks enn i skrivende stund, men siden har flere og flere aksjer og sektorer blitt fanget i turbulensen. I Pareto Bank, der Arne Fredly, blant annet, har talt for at utbytteandelen skrus opp til 80 prosent, har de siden sist både varslet tilbakekjøp av aksjer og sendt ut en børsmelding om at utbyttepolitikken er endret:

“Det er bankens intensjon å utbetale 50 prosent eller mer av årets resultat etter skatt som utbytte med mindre bankens kapitalbehov tilsier noe annet. Overskuddskapital kan også bli utbetalt til aksjonærene som utbytte.”

Aksjen løftet seg noe på meldingen, men har siden falt tilbake og er ned mer enn Hovedindeksen. Av en aksjonæroversikt fremgår det at Spetalens Tycoon Industrier har kvittet seg med 30.000 aksjer, men fortsatt har over 2,5 millioner aksjer i banken. Fredlys AF Capital Management og Apollo Asset har fortsatt rundt 10 prosent av Pareto Bank-aksjene, ifølge oversikten.

Roligere i skogen

“Jeg har tro på skogen, den aktive utbyttepolitikken og hele det nye konseptet til selskapet.” Det uttalte Torstein Tvenge da mangemilliardæren dukket opp på listen over investorer som hadde tegnet seg i Norske Skog, som gjorde comeback på Oslo Børs i oktober i fjor.

I en fersk aksjonæroversikt er beholdningen hans fortsatt minst 2,35 millioner aksjer.

Selskapet ble tidligere i mars trukket frem av meglersjef i DNB Markets, Tom Christian Jandal, i et intervju med Finansavisen.

– Salg av fabrikker kan synliggjøre og frigjøre verdier, samtidig som selskapet kan konvertere fabrikker til produkter med voksende etterspørsel, hvilket bør medføre en høyere verdsettelse av selskapet, sa Jandal.

Norske Skog-kursen er ned ca. 13 prosent, og det er betraktelig mindre enn fallet for Hovedindeksen.

Scatec Solar, der Ivar Løge gjorde et stort jafs for litt over et år siden, har på sin side falt mer enn indeks.

Investor
Investornytt