Men hvem er egentlig motpartene?

Navnelikhet kan skape problemer, spesielt hvis selskapene tilhører samme bransje. Men hvem er det egentlig som skal representere partenes standpunkter?

I varemerkekonflikt: John Fredriksen er den største aksjonæren også i inkassoselskapet Axactor, som har møtt Klagenemnda for industrielle rettigheter i Oslo tingrett.  Foto: CF Wesenberg
Jus

Det børsnoterte inkassoselskapet Axactor, der John Fredriksen er hovedaksjonær med snaut 32 prosent av aksjene, har møtt staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter i Oslo tingrett. Bakgrunnen er at inkassoselskapet var blitt klaget inn til nemnden av et selskap som heter Axa. Dette selskapet jobber også innenfor finansmarkedet og mente at navnelikheten er for stor og at varemerkene kunne forveksles. Axactors  ticker på Oslo børs er da også AXA.

Overtatt posisjonen

For et drøyt år siden gjorde Patentstyret et vedtak der det ikke ble gjort noen innsigelser mot Axactors bruk av varemerket, men senere samme år kom Klagenemnda til motsatt konklusjon. Gyldigheten av dette siste vedtaket var temaet i tingretten, men her var det slett ikke de opprinnelige motpartene som møtte hverandre.

Klagenemnda har på mange måter overtatt posisjonen til Axa, de har trådt inn i Axas opprinnelige standpunkt.
Rasmus Asbjørnsen, Advokatfirmaet Haavind

– Det er ikke lenger noe som er til hinder for Axactors varemerkeregistrering, sier advokat Rasmus Asbjørnsen i Advokatfirmaet Haavind. – Axa mener ikke lenger at det er noen forvekslingsfare.

– Men hvorfor var da saken oppe i retten?

– Det er et veldig godt spørsmål. Klagenemnda har på mange måter overtatt posisjonen til Axa, de har trådt inn i Axas opprinnelige standpunkt.

– Men partene har nå inngått et forlik?

– Axa har ikke lenger noen innsigelser mot at Axactor får gjennomført registreringen av varemerket, sier Asbjørnsen.

– Har det skjedd noe finansielt som har fått en slutt på konflikten?

– Nei, det har det ikke, sier Asbjørnsen.

Ikke havregryn

Axactor møtte altså Klagenemnda, og ikke Axa, i saken i Oslo tingrett. Nemnda står nemlig på sitt vedtak om ikke å akseptere Axactors varemerkeregistrering, selv om partene nå er blitt enige, og mener at det børsnoterte selskapet må søke på nytt. – Saken gjelder gyldigheten av tre vedtak fra Klagenemnda for industrielle rettigheter som opphever Axactors varemerkeregistreringer som følge av forvekslingsfare med de eldre varemerkene til Axa, skriver advokat Ingvill Matre Meinich fra Regjeringsadvokaten i en epost.

– Varemerkene kan, på tross av at det foreligger forvekslingsfare, registreres dersom det innhentes et samtykke fra Axa, men etter statens syn må dette samtykket være innhentet før vedtaket treffes. Konsekvensen av at Axactor nå i ettertid har blitt enige med Axa, og dermed oppfyller vilkårene for registrering, må være at de søker på nytt, ikke at vedtaket til Klagenemnda – som var riktig da det ble truffet – blir ugyldig. Dette er i tråd med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper, skriver Meinich.

De fleste forbinder Axa med hverken inkasso eller andre finansielle produkter, varemerket er langt mer kjent på havregrøten til det svenske selskapet Lantmännen – og som også finnes i norske dagligvarehyller. – Det var også min første assosiasjon da jeg fikk presentert saken, sier Asbjørnsen. – Men havregryn, der kan det vel ikke være noen forvekslingsfare?

john fredriksen
axactor
varemerkebeskyttelse
patentstyret
axa
haavind
Inside
Jus