Droner overtar for helikopter

Inspeksjon og overvåkning av strømnett har så langt i stor grad skjedd med helikopter. Men nå skal Agder Energi utelukkende bruke droner til å gjøre denne jobben.

Sikrer strømforsyningen: Dronene til KVS Technologies skal sjekke 3.000 kilometer med strømledninger og master for Agder Energi. Foto: KVS Technologies
Tech

Den ledende energiaktøren på Sørlandet har inngått avtaler med norske KVS Technologies og det svenske selskapet Visimind. Det norske selskapet har fått den største delen og skal snart gå i gang med å inspisere 30.000 mastepunkter fordelt på 3.000 kilometer med strømledninger.

– Vi har brukt de siste fem årene og 300.000 ingeniørtimer på å lage en verdensledende teknologisk løsning for å overvåke tilstanden til strømnettet, sier daglig leder i KVS Technologies, Cato Vevatne. – Vi har tatt ut lite lønn på veien.

Så langt har vi åtte av de 30 største energiselskapene i Norge på kundelisten.
Cato Vevatne, KVS Technologies

Etter å ha jobbet sammen med en liten håndfull energiselskaper i utviklingen av løsningen, er den nå klar for både videre nasjonal og internasjonal lansering. – Så langt har vi åtte av de 30 største energiselskapene i Norge på kundelisten, sier Vevatne.

Sjekker trær i feil vinkel

– Løsningen skal fange og dokumentere tilstanden til kabler, høyspentmaster og komponenter, prosessere og visualisere data. I tillegg skal det gjøres kartlegging av skog, vegetasjon og andre avvik.

Det blir alltid kritisk hvis et tre ramler ned over strømledningen. – Dronene sjekker om skogen vokser for nær linjene eller om det er trær som står i feil vinkel. Undervegetasjonen i form av trær og busker kan også vokse opp, og må bli fjernet.

Kostbar utvikling: Daglig leder Cato Vevatne og KVS Technologies har brukt 300.000 timer i utviklingen av sin droneløsning. Foto: UAS Norway, Martin Jystad

Tidligere har denne overvåkningen skjedd med helikopter eller til fots. 

–  Med helikopter blir resultatene mindre forutsigbare. Man vil aldri fly på nøyaktig samme vis år etter år, det er langt mer miljøvennlig å fly droner, og både mennesker og dyr kan bli plaget av flyvingen.

 – Og kostnadene blir lavere med droner?

– Det er veldig lett å tenke i det sporet. Man kan kjøpe ganske mange helikoptertimer sammenlignet med kostnaden for å utvikle en teknologi som er så god at man kan kjøre tusenvis av kilometer og samle inn data uten at det er noen ombord som styrer operasjonen. Det er derfor ikke nødvendigvis rimeligere å levere denne tjenesten, vi er avhengige av store volum.

Samlet verdi for de to avtalene skal være på tre millioner kroner pr. år.

KVS Technologies vil ha flere droner i luften samtidig, droner som ikke kan sammenlignes med de som kjøpes over disk. Kamera og sensorpakken som er utviklet av selskapet veier alene mer enn en vanlig drone, men hastigheten er temmelig standard. Dronene flyr cirka 40 kilometer i timen.

Og de er helt selvstyrte. – Vi har piloter som følger med på at alt går riktig for seg. De ser hele tiden hvilke data dronen samler inn, og har anledning til å ta over kontrollen hvis noe skulle skje, sier Vevatne.