Norsk politiet kjøper inn 200 droner

Norsk politi har i et par år brukt droner i et prøveprosjekt, men nå skal norsk og svensk politi i fellesskap bruke 160 millioner kroner slik at alle politidistriktene her i landet får mulighet til å komme seg opp i luften.

Skal opp i luften: Prosjektleder for droner i Politiet, Jørgen Lunde Ronge (t.v.) og prosjektleder for antidrone-prosjektet, Jan Otto Johansen, prøver her en DJI Matrice 210-drone. Etter et prøveprosjekt over halvannet år skal alle politidistriktene i løpet av neste år få tilgang til droner.  Foto: Heiko Junge/NTB
Tech

Så langt har droner i politiet vært et prøveprosjekt med begrenset rekkevidde. I 2019 fikk tre politidistrikter, Agder, Troms og Trøndelag, tilgang til droner som de kunne bruke i sine oppdrag.

– Vi lot dem få fly et år, og fikk god empiri på hva dronene kan bidra med. Og hva de ikke kan bidra med, sier politioverbetjent Jørgen Lunde Ronge. Han er fagansvarlig for droner i politiet. – Da så vi at droner kan gi god verdi på noen oppdrag, og besluttet i fjor at dette skal videreføres ut i alle politidistriktene.

Små droner

Både den første og denne nye rammeavtalen skal skje sammen med det svenske politiet, og den norske delen skal omfatte om lag 200 droner. – Vi ønsker å kjøpe de små variantene, det som kan regnes for hyllevare, fortsetter Ronge. – De er mye mindre enn dronene som for eksempel er tilpasset militære behov. Den totale rammeavtalen er på 160 millioner over fire år, men det er ikke gitt at vi bruker hele denne rammen.

Parallelt med anskaffelsen jobber politiet over hele landet med et nytt opplæringsopplegg. – Til sammen skal det utdannes om lag 100 dronepiloter i alle politidistriktene. Det vil bli cirka seks piloter i hvert distrikt, i tillegg er det noen særorganer som også skal kunne fly droner.

Det er ikke slik at vi nå vil begynne å patruljere fra luften med droner.
Jørgen Lunge Ronge, politioverbetjent

– Det er veldig enkel hoderegning at dette ikke er så mange, til sammen er det 16.000 ansatte i politiet. Men det er et bra første steg for fortsatt å bygge erfaring. 

I hus med farlige personer

Ronge er nøye på å fortelle at bruken av droner i hovedsak vil skje i den politioperative delen av arbeidet. – Og kun i reaktiv bruk. Først skjer det noe, og så rykker vi ut med droner. Det er ikke slik at vi nå vil begynne å patruljere fra luften med droner.

– Dronene vil i mindre grad bli brukt innenfor etterforskning, eller det vi kaller skjult etterforskning for å dokumentere en straffesak. Man kan ikke utelukke at de også vil bli brukt til dette, men vi prøver å løse de enkle utfordringene først.

Et eksempel på dette kan være store demonstrasjoner eller andre oppdrag hvor politiet allerede har ressurser på bakken. – Der er droner veldig godt egnet til å gi oss den totale situasjonsforståelsen. Et annet tilfelle kan være der det er stor risiko for å sende inn egne mannskaper. For eksempel et hus hvor det er farlige personer, og der vi tidligere har hatt begrenset med verktøy for å finne ut hva som skjer uten å eksponere mannskaper.

– Med droner får vi en mulighet til å sende inn en drone, og eventuelt ofre den. Det samme kan være tilfelle hvis det er farlige gjenstander, for eksempel en gasstank, som står og lekker. Da kan vi fly inn med drone og planlegge oppdraget videre, sier Ronge.

Planen er å få dronene i luften i løpet av sommeren neste år.